Formularz zamówienia

Przyrządy dla służb utrzymania ruchu

Przed służbami utrzymania ruchu stoi odpowiedzialne zadanie utrzymania sprawnego działania urządzeń i instalacji zaangażowanych w proces technologiczny. Niespodziewane awarie maszyn czy instalacji mogą spowodować ogromne straty.

Taniej jest zapobiegać awariom, niż je usuwać!

Do zadań służb utrzymania ruchu należą:

  • działania prewencyjne mające na celu zapobieganie pogorszeniu się stanu technicznego urządzeń
  • diagnostyka mająca na celu określenie terminu naprawy lub wymiany urządzeń
  • kontrola parametrów środowiska pracy
  • kontrola warunków przechowywania produktów i materiałów

Wymienione wyżej zadania są realizowane m.in poprzez wykonywanie określonych pomiarów lub monitorowanie wybranych wielkości np. temperatury.