Formularz zamówienia

Przyrządy dla sektora spożywczego

Monitorowanie jest podstawą funkcjonowania HACCP. Monitorowanie polega na systematycznej obserwacji, pomiarze i zapisie mierzonych wartości, wykorzystywanych do weryfikacji systemu HACCP.

Dzięki monitorowaniu właściciel firmy uzyskuje dowody, że system HACCP działa poprawnie.