Formularz zamówienia

Oszczędzanie energii poprzez rejestrację parametrów sieci

przez Admin (0 komentarzy) Oszczędzanie energii poprzez rejestrację parametrów sieci

Wpływ różnicy napięć na pobór energii

Średnie napięcie w sieci energetycznej bywa często wyższe od wartości optymalnej dla zasilania oświetlenia i silników. Np. typowe urządzenie o napięciu znamionowym 230V zasilane napięciem 240V będzie pobierało o 4,3% więcej prądu i o prawie 9% więcej mocy niż przy zasilaniu napięciem 230V. W punktach odbioru energii wyposażonych w systemy optymalizacji napięcia możliwa jest redukcja poboru energii o 5 do 15%, a tym samym zmniejszenie kosztów i obniżenie skażenia środowiska. Pierwszym krokiem optymalizacji jest zebranie danych o bieżącym napięciu zasilania, w czym pomocne będą rejestratory Electrocorder:

Monitorowanie napięcia w jednej fazieEC-1VRejestrator napięcia EC-3VRejestrator napięcia i prądu EC-2VA
Monitorowanie napięcia i prądu w jednej fazieEC-2VA
Monitorowanie napięcia w trzech fazachEC-3V
Monitorowanie napięcia i prądu w trzech fazachEC-7VARRejestrator EC-3VRejestrator EC-2VA

Wpływ napięcia na różne rodzaje obciążenia

Popularnie uważa się, że obniżenie napięcia zasilania urządzenia spowoduje zwiększenie poboru prądu i pobierana energia nie zmieni się. Jest to słuszne tylko w przypadku odbiorników o stałej mocy, jednak większość odbiorców energii używa różnych odbiorników. Odbiorniki które nie pobierają stałej mocy pozwalają oszczędzić energię przy obniżonym napięciu zasilania. Poniżej przedstawimy korzyści z optymalizacji napięcia w instalacjach trójfazowych.

1. Silniki trójfazowe prądu zmiennego

Trójfazowe silniki indukcyjne są najczęściej spotykanymi odbiornikami energii, używanymi w napędach rozmaitego sprzętu, takiego jak lodówki, pompy, sprężarki, wentylatory, klimatyzatory, przenośniki taśmowe czy dźwigi. Przy podwyższonym napięciu zasilania dochodzi do nasycenia obwodów magnetycznych silników, co powoduje wyższe straty energii na prądy wirowe i histerezę. Większy pobierany prąd powoduje także straty cieplne w uzwojeniach. Unikanie podwyższonego napięcia nie powoduje obniżenia sprawności silnika, a pozwala w istotny sposób zmniejszyć zużycie energii. Silniki są przystosowane do pracy przy napięciu międzyfazowym 400V lub przewodowym 230V z tolerancją 10% i w tym zakresie nie powinno dochodzić do nasycenia ich obwodów magnetycznych, więc oszczędności z tego tytułu nie będą duże. Zmniejszenie napięcia zasilania silnika tylko w niewielkim stopniu wpływa na jego prędkość, gdyż ta zależy głównie od częstotliwości i liczby biegunów. Sprawność silnika jest najwyższa przy obciążeniu ok. 75% obciążenia maksymalnego i przy zasilaniu napięciem znamionowym. Sprawność nieznacznie spada wraz ze zmianami napięcia w obu kierunkach. Większe zmiany napięcia mają odpowiednio większy wpływ na sprawność. Silniki słabo obciążone (około 25% obciążenia maksymalnego) i silniki małej mocy mogą przynieść relatywnie największe korzyści z obniżenia napięcia zasilania.

2. Oświetlenie

Jeśli sztuczne oświetlenie jest używane przez znaczną część dnia, można uzyskać spore oszczędności na zmniejszeniu napięcia zasilania źródeł światła. Przy oświetleniu żarowym zmniejszy się istotnie pobór energii, jak również ilość światła. Zwiększy się także czas życia żarówek. Inne typy oświetlenia również pozwolą zaoszczędzić energię, także w przypadku stosowania indukcyjnej lub rezystancyjnej stabilizacji prądu.

Świetlówki i lampy wyładowcze mają wyższą sprawność niż żarówki. Świetlówki z tradycyjnym stabilizatorem indukcyjnym będą pobierały mniejszą moc, ale także zmniejszy się strumień świetny. Świetlówki z nowoczesnymi stabilizatorami elektronicznymi będą pobierały więcej prądu, co powiększy straty ciepła w przewodach. Stabilizatory elektroniczne mogą się wyłączać przy obniżonym napięciu, dlatego celem nie powinno być maksymalne obniżenie napięcia, ale obniżenie go na tyle żeby zapewnić oświetlenie z maksymalną sprawnością energetyczną.

3. Ogrzewanie

Przy obniżonym napięciu nagrzewnice elektryczne będą pobierały mniej prądu, ale będą przy tym oddawały mniej ciepła. Jeśli są wyposażone w termostaty, będą pobierały mniejszą moc w stanie włączenia, ale będą dłużej włączone. W rezultacie na ogrzewaniu nie będzie oszczędności z tytułu obniżenia napięcia.

4. Zasilacze impulsowe

Zasilacze impulsowe będą pobierały taką samą moc jak przed obniżeniem napięcia. Będzie to powodowało zwiększenie pobieranego prądu, a więc podwyższenie strat cieplnych w kablach zasilających i ryzyko (niewielkie) zadziałania bezpieczników w sieci.

5. Oszczędności energii i emisja zanieczyszczeń

W rezultacie obniżenia napięcia można uzyskać oszczędność energii zużywanej przez obiekt jako całość, jeśli uwzględni się przedstawione wyżej problemy. Te oszczędności zaowocują także w zmniejszonej emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Badania przeprowadzone na Tajwanie dowodzą, że zmniejszenie napięcia transformatora energetycznego (po stronie wysokiej) o 1% powoduje zmniejszenie poboru energii o 0,241%. Jeśli napięcie zostanie zwiększone o 1%, pobór energii wzrośnie o 0,297%. W badaniach przyjęto założenie o mieszanym obciążeniu sieci: świetlówki 7%, oświetlenie żarowe 0,5%, klimatyzatory jednofazowe 12,5%, silniki jednofazowe 5%, nieduże silniki trójfazowe 22,5%, duże silniki trójfazowe 52,5%. Szacuje się, że nowoczesne obiekty będą oferowały mniejsze możliwości oszczędzania na napięciu zasilania: praktycznie brak oświetlenia żarówkami, świetlówki ze stabilizacją elektroniczną (brak oszczędności), napędy falownikowe (brak oszczędności), silniki o wyższej sprawności (mniej energii do zaoszczędzenia). Obiekty w Europie nie mają zwykle jednofazowych silników małej mocy używanych w klimatyzatorach.

Największy potencjał w zakresie oszczędności wynikających z obniżenia napięcia wykazują obiekty z oświetleniem żarowym, świetlówkowym i lampami rozładowczymi wyposażonymi w tradycyjne stabilizatory prądu. Starsze obiekty mogą zapewnić większe oszczędności niż nowe.

Podsumowując: optymalizacja napięcia zasilania może przynieść oszczędności, jednak o jej przeprowadzeniu należy zadecydować dopiero po dokładnym przeanalizowaniu odbiorników energii które są w obiekcie. Jako negatywny przykład można podać historię zakładu produkcyjnego wytłoczek plastikowych, któremu zaoferowano 20% oszczędności w wyniku obniżenia napięcia. Tymczasem w zakładzie tym 85% zużycia energii elektrycznej przypadało na ogrzewanie form do odpowiedniej temperatury. Wymagał tego proces technologiczny, i na tym nie można było zaoszczędzić. Jedyne oszczędności to 20% pozostałych 15% zużycia energii. Sumaryczna oszczędność wynosiła więc 3%.

Jak prawidłowo wykonać audyt energetyczny?

Termin audyt energetyczny stał się bardzo powszechny, jednak wiedza na czym taki audyt polega nie jest zwykle zbyt głęboka. Celem tej publikacji jest przybliżenie tematyki audytu energii elektrycznej z zastosowaniem rejestratorów firmy Electrocorder, stosowanie których pozwoli na ograniczenie zużycia energii elektrycznej.

1. Elektryczność

Pierwszą sprawą w audycie energetycznym jest zapoznanie się z dostępnymi dokumentami: rachunkami za zużycie energii, fakturami i odczytami z liczników. To daje informacje o historii zużycia energii, ale nie o tym gdzie nastąpiło jej największe zużycie – przez jaki sprzęt, w którym miejscu, budynku czy oddziale. Aby to stwierdzić, należy śledzić zużycie energii w dłuższym okresie czasu przy użyciu rejestratorów.

2. Obwody elektryczne

Przed zainstalowaniem rejestratorów trzeba zapoznać się z obwodami systemu energetycznego będącego przedmiotem audytu, a w razie potrzeby utworzyć schemat obwodu. Schemat pozwoli wyróżnić poszczególne obwody i określić najbardziej odpowiednie miejsca zainstalowania rejestratorów.

3. Dokładnie czy pragmatycznie?

Do dokładnego pomiaru mocy i energii zaleca się wykonanie pomiaru napięcia i natężenia prądu płynącego w obwodzie. W wielu przypadkach wystarczy jednak sam pomiar prądu. Napięcie instalacji nie jest stałe, a jego regulacja jest zwykle niemożliwa. Wahania napięcia występują zarówno w skali dnia jak tygodnia, jednak ogólnie można przyjąć wartość napięcia jako stałą i nie wymagającą rejestracji. Do oceny rezultatów audytu (przed i po) można stosować sam pomiar prądu. To bardzo ułatwia instalację rejestratorów, gdyż nie trzeba dołączać obwodów pomiarowych do użytkowych. Wystarczy jedynie zapiąć transformatory prądowe lub cewki Rogowskiego wokół przewodów z prądem i uruchomić rejestrator.

Rejestrator prądu CT-3ARejestrator prądu CT-3ARejestrator napięcia i prądu (mocy) EC-7VARRejestrator napięcia i prądu (mocy) EC-7VAR
Podejście pragmatycznePodejście dokładne

Oprogramowanie Electrosoft dostarczane bezpłatnie z każdym rejestratorem umożliwia wprowadzenie wartości napięcia (w przypadku stosowania rejestratorów prądu) i wyznaczenie poboru mocy w okresie rejestracji przy założeniu wprowadzonej stałej wartości napięcia.

4. Jak rejestrować?

Są dwie możliwości: pierwsza to rejestracja poboru prądu u źródła (np. w rozdzielni), a potem kolejno w punktach coraz bardziej oddalonych. Rejestracja powinna odbywać się w okresie minimum jednego tygodnia (chyba że pobór prądu nie zmienia się w ciągu tygodnia – wówczas można ograniczyć czas rejestracji do jednej doby). Prowadząc rejestrację w punktach coraz dalszych od źródła (i coraz bliższych końcowych odbiorników energii), można stworzyć mapę podobną do drzewa genealogicznego:

Schemat elektryczny

Sporządzenie takiego schematu będzie wymagało rejestracji prądu w każdym odgałęzieniu instalacji. Zbadanie poboru prądu w tym przykładowym obwodzie zajmie 9 dni (przyjmując jednodniowy okres rejestracji w każdej gałęzi).

Druga możliwość to rejestracja od razu w tych gałęziach, gdzie spodziewamy się największego poboru prądu (w których pracują maszyny o największej mocy). W podanym przykładzie można zacząć od gałęzi 250A, w której pracują trzy maszyny, następnie dokonać rejestracji prądu maszyny 3, która pobiera czterokrotnie więcej prądu niż maszyny 1 i 2.

5. Szybkie sprawdzanie wyników

Zawsze zaleca się sprawdzenie uzyskanych rezultatów. W celu upewnienia się czy nie popełniliśmy poważnych błędów, należy porównać wyniki z rachunkami za energię. Jeżeli rejestracja była dokonywana w okresie np. jednego tygodnia, to oprogramowanie Electrosoft pozwoli ekstrapolować wyniki i podać szacunkowe zużycie energii w okresie miesiąca, kwartału lub roku. Te wyniki można wówczas porównać z rachunkami za energię.

Zaleca się także udokumentowanie przeprowadzonego audytu. Dokumentacja powinna zawierać dane o miejscu przeprowadzenia audytu, okresie pomiarów, pogodzie w tym okresie i uzyskane wyniki. To pozwoli porównać w przyszłości wyniki z poprzednimi i wykryć przyczyny odchyleń.

Praktyczne porady

Jest wiele sposobów na oszczędzenie energii, kosztują niewiele, a mogą przynieść znaczne oszczędności. Jak w każdym przypadku, należy zacząć od oceny bieżącego zużycia energii i ustalenia gdzie zużywamy jej najwięcej, zbierając dane i robiąc kilka prostych obliczeń.

1. Odczytaj stany liczników

Rachunki za energię mogą przychodzić co miesiąc, kwartał lub co pół roku, więc odczyt danych z liczników w odstępach tygodniowych lub codziennie da lepsze wyobrażenie o szczytowych poborach energii. Odczytuj liczniki codziennie rano, następnie w porze rozpoczęcia lub zakończenia przerwy na lunch i na koniec dnia pracy. Jak dużo energii jest zużywane o różnych porach? Korzystając z arkusza kalkulacyjnego zrób wykres obejmujący jeden lub dwa tygodnie. Porównaj dane z piątku po południu i z poniedziałku rano. Wyznacz współczynnik kWh na jednego pracownika lub kWh na m2. Dla biur gdzie nie prowadzi się produkcji, użytecznym współczynnikiem jest kWh na jednego pracownika na rok (liczba kWh zużytych przez cały obiekt w okresie roku dzielona przez liczbę pracowników).

Uwaga: takie obliczenia zakładają jednakową wydajność (obecność) pracowników, co nie zawsze jest zgodne z rzeczywistością. Przykładowe liczby uzyskane w biurze firmy Acksen Ltd w roku 2010 są następujące:

  • 1500 kWh na pracownika na rok (2010)
  • 94 kWh na m2 na rok (2010)
  • 10 kWh na „jednostkę produktu” na rok (2010)

2. Porórnaj uzyskane dane z sąsiednimi firmami, konkurencją, partnerami

Na rysunku po prawej stronie podane są wykresy wskazujące zużycie energii w różnych typach przedsiębiorstw. Aby porównać zużycie energii w twojej firmie z innymi, musisz znaleźć przedsiębiorstwa o podobnym profilu lub inne oddziały Twojej firmy. Najlepiej jest przedyskutować uzyskane dane z przedstawicielem firmy, z którą dokonujemy porównania.

3. Popularyzacja oszczędności energii wśród pracowników

Należy przekazać pracownikom prośbę o oszczędzanie energii tam, gdzie jest to możliwe. Powinno się wyłączać światło przy opuszczaniu biura i komputer w czasie przerwy na lunch (to zapewnia 12% oszczędności w ciągu dnia pracy). Można także oszczędność energii ująć w systemie premiowania. Wyłączaj światło, komputery i ogrzewanie kiedy nie ma osób w pokoju.

4. Oświetlenie

Istnieją normy określające ilość światła dla różnych stanowisk pracy. Stosując się do norm wyeliminuj nadmierne ilości lamp lub świetlówek tam, gdzie to możliwe. Rozważ wymianę zainstalowanych źródeł światła na inne, o wyższej sprawności. W miarę możliwości usuwaj przeszkody znajdujące się na drodze światła. Upewnij się że w budynku nie ma oświetlenia żarówkami, jeśli jest to zastąp je punktowymi lampami halogenowymi o mniejszej mocy.

5.Ogrzewanie i klimatyzacja

Nastawy ogrzewania i klimatyzacji nie powinny być zmieniane przez pracowników, a jedynie przez autoryzowane osoby. Jeśli ktoś z pracowników odczuwa temperaturę jako zbyt niską lub zbyt wysoką, spróbuj rozwiązać ten problem przez przeniesienie jego stanowiska pracy bliżej grzejnika lub klimatyzatora. Upewnij się, że system wentylacji i klimatyzacji jest wyłączony na sobotę i niedzielę. Wyeliminuj używanie elektrycznych piecyków, gdyż są one często pozostawiane w stanie włączonym, a ogrzewanie elektryczne jest najdroższym sposobem ogrzewania.

6. Przejrzyj rachunki

Najprostszym sposobem weryfikacji zużycia energii jest przejrzenie rachunków od różnych dostawców energii. To uświadomi ci jakie są koszty energii w stosunku do innych kosztów działalności. Pomocne może okazać się utworzenie wykresu kołowego ilustrującego udział poszczególnych kosztów w całkowitym koszcie przedsiębiorstwa. Możesz się zdziwić, jak duży udział ma w nim energia! To pomoże także w określeniu, ile czasu masz poświęcić na przeprowadzenie audytu.

7. Zainwestuj w rejestrator energii, polecamy rejestratory Electrocorder!

Rejestrator AL-2VA jest przeznaczony do stosowania w domu lub w biurze i może rejestrować pobór energii przez bardzo wiele rodzajów sprzętu. Do większych urządzeń, także zasilanych prądem trójfazowym, przydatny jest rejestrator z przetwornikiem prądu, który można założyć na kabel zasilający. Zastosowanie rejestratora umożliwia ocenę zużycia energii w okresie tygodnia lub dłuższym i porównanie zmierzonych wartości z obliczonymi teoretycznie.

Rejestracja czasów załączenia / wyłączenia pomp i wentylatorów pomaga w ocenie zużycia oleju lub gazu. Podczas gdy same te urządzenia nie pobierają dużo energii elektrycznej, zużycie gazu lub oleju opałowego może być istotne. Możesz sprawdzić też, czy urządzenia klimatyzacyjne pracują w czasie gdy ludzi nie ma w budynku, i czy wówczas próg ochrony przed mrozem jest ustawiony właściwie – na 5°C, nie na 15°C.

8. Automaty z przekąskami

Jeśli tylko nie ma w automatach towarów łatwo psujących się, należy je wyłączać na noc, ustawiać włączanie wyłącznikiem czasowym na godzinę przed rozpoczęciem pracy i wyłączanie na godzinę przed końcem oraz w weekendy.

9. Toalety

Zastosuj wyłącznik światła uruchamiany na podczerwień, upewnij się że tajmer wyłącznika jest nastawiony z rezerwą czasu pozwalającą na wysuszenie rąk.

10 Kuchnie (ważne!)

Poinstruuj pracowników, aby nie napełniali całkowicie czajników elektrycznych - wody należy wlać tylko tyle, ile będzie zużyte. Zainstaluj wyłączniki czasowe przy zasilaniu automatów do kawy, aby nie były włączone w nocy. Zorganizuj przerwy na kawę tak, aby miało je jednocześnie kilka osób, wówczas woda zagotowana za jednym razem posłuży im wszystkim.

11. Określ cel redukcji zużycia energii

Celem początkowym może być redukcja np. o 5% lub 10%, zaplanowana do osiągnięcia w ciągu 6 do 12 miesięcy. Im szybciej wprowadzisz zmiany, tym szybciej pojawią się oszczędności, a każda oszczędność może być przeznaczona na rozwój produktów, usprawnienie produkcji lub reklamę.

Monitoruj postęp w redukcji zużytej energii i porównuj z wyznaczonym celem. Używaj zegarów czasu włączenia lub wyłączników czasowych w przypadku mało krytycznych urządzeń – skłoni to użytkowników do zwracania uwagi na czas ich włączenia.

12. Wyznacz osoby odpowiedzialne

Jeśli sprzątacze przychodzą do biura o godz. 5 rano i włączają oświetlenie we wszystkich pomieszczeniach, klimatyzację, windy i automaty do sprzedaży, może to spowodować istotny koszt w skali roku. Sprawdź czy tak się dzieje. Wyznacz osobę odpowiedzialną za zużycie energii. Wyznacz kilku pracowników odpowiedzialnych za wyłączanie światła i ogrzewania w pokojach gdzie nikt nie przebywa.

Sprawdzone rozwiązania do monitorowania parametrów sieci

Pomiar napięcia

 Rejestrator napięcia EC-1VRejestrator napięcia EC-2VRejestrator napięcia EC-3VRejestrator zaników napięcia LS-1V
Model:EC-1VEC-2VEC-3VLS-1V
Parametry mierzone:Napięcie fazowe (L-N)Napięcie fazowe (L-N)
Napięcie pomiędzy
przewodem neutralnym
i ochronnym (N-PE)
Napięcie fazowe (L-N)
Napięcie przewodowe (L-L)
Czas trwania zaników napięcia zmiennego [s]
Zakres pomiarowy:30 ... 300Vac (L-N)30 ... 300Vac (L-N)
0 ... 500Vac (L-L)
30 ... 300Vac (L-N)

Dokładność:

±1% odczytu ±1V w zakresie 90 ... 260Vac
±3% poniżej 90Vac
±1% odczytu ±1V
w zakresie 90 ... 450Vac
(napięcia przewodowego)
±2% w pozostałym zakresie
±1% odczytu
w zakresie 70 ... 260Vac
(napięcia fazowego)
±5% w pozostałym zakresie
Częstotliwość próbkowania:1600Hz (32 próbki na przebieg)800Hz (16 próbek na
przebieg)
1600Hz (32 próbki na
przebieg)
Rejestrowane dane:Minimalne, średnie i maksymalne wartości napięcia zmiennego w okresie jednego cyklu
Pamięć:32.000 wyników pomiarowych32.000 wyników
pomiarowych
(na fazę)
16.000 wyników
pomiarowych

Komunikacja z PC:

USB

Zasilanie:

Bateryjne
Sieciowe (podczas rejestracji)

Cena netto:

od 1988,00zł2115,00złod 3260,00zł1734,00zł

Pomiar prądu

 Rejestrator natężenia prądu EC-1ARejestrator natężenia prądu CT-1ARejestrator natężenia prądu EC-3ARejestrator natężenia prądu CT-3A
Model:EC-1ACT-1AEC-3ACT-3A
Parametry mierzone:Natężenie prądu zmiennego na jednej fazieNatężenie prądu zmiennego na jednej lub trzech fazach
Zakres pomiarowy:4 ... 400A
20A ... 3000A
W zależności od modelu:
TN: 0,1 ... 10A
FY: 0,5 ... 50A
HD: 1 ... 100A
4 ... 400A
20A ... 3000A
0,5 ... 400A

Dokładność:

±2% zakresu±1 ... 2% zakresu<1% dla 51 ... 400A
<3% dla 11 ... 50A
<5% dla 4 ... 10A
Częstotliwość próbkowania:800Hz (16 próbek na przebieg)
Rodzaj czujnika:Cewka Rogowskiego (1szt.)Cęgi pomiarowe (1szt.)Cewka Rogowskiego (3szt.)Cęgi pomiarowe (3szt.)
Rejestrowane dane:Minimalne, średnie i maksymalne wartości natężenia prądu zmiennego w okresie jednego cyklu
Pamięć:32.000 wyników pomiarowych32.000 wyników pomiarowych (na fazę)

Komunikacja z PC:

USB

Zasilanie:

Bateryjne – backup pamięci przez 3 miesiące
Sieciowe – zasilacz 12Vdc

Cena netto:

od 2014,00złod 1744,00złod 3493,00złod 3493,00zł

Pomiar mocy (energii)

 Rejestrator napięcia i prądu (mocy) EC-2VARejestrator napięcia i prądu (mocy) CT-2VARejestrator napięcia i prądu (mocy) EC-7VARRejestrator napięcia i prądu (mocy) CT-7VAR
Model:EC-2VACT-2VAEC-7VARCT-7VAR
Parametry mierzone:Napięcie fazowe (L-N)
Natężenie prądu zmiennego na jednej fazie
Napięcie fazowe (L-N)
Napięcie przewodowe (L-L)
Natężenie prądu zmiennego na jednej lub trzech fazach
Rejestracja współczynnika mocy cosφ na jednej z faz
Zakres pomiarowy:0 ... 300Vac (L-N)
0 ... 300Aac
0 ... 300Vac (L-N)

W zależności od modelu:
FD: 1 ... 16A
SY: 4 ... 400A
0 ... 300Vac (L-N)
0 ... 500Vac (L-L)

W zależności od modelu:
FD: 4 ... 400A
1K: 10 ... 100A
2K: 15 ... 200A
3K: 20 ... 300A
0 ... 300Vac (L-N)
0 ... 500Vac (L-L)

W zależności od modelu:
FD: 1 ... 16A
SY: 4 ... 400A

Dokładność:

Napięcie: ±2% odczytu w zakresie 90 … 300Vac
±2% w pozostałym zakresie

Prąd: ±2% zakresu
Napięcie: ±1% odczytu ±1V w zakresie 100 … 450Vac
±3% w pozostałym zakresie

Prąd
: ±3% odczytu w zakresie 10 … 90% zakresu
±3% w pozostałym zakresie
Napięcie: ±1% odczytu ±1V w zakresie 100 … 450Vac
±3% w pozostałym zakresie

Prąd: ±3% odczytu w zakresie 10 … 90% zakresu
±3% w pozostałym zakresie
Częstotliwość próbkowania:800Hz (16 próbek na przebieg)
Rodzaj czujnika:Cewka Rogowskiego (1szt.)Cęgi pomiarowe (1szt.)Cewka Rogowskiego (3szt.)Cęgi pomiarowe (3szt.)
Rejestrowane dane:Minimalne, średnie i maksymalne wartości napięcia i natężenia prądu zmiennego w okresie jednego cyklu
Pamięć:32.000 wyników pomiarowych32.000 wyników pomiarowych (na fazę)

Komunikacja z PC:

USB

Zasilanie:

Bateryjne
Sieciowe (podczas rejestracji)

Cena netto:

2857,00złod 2857,00złod 5512,00złod 5030,00zł

Wróć