Formularz zamówienia

Analiza parametrów w procesie suszenia wyrobów ceramicznych

przez Admin (0 komentarzy) Analiza parametrów w procesie suszenia wyrobów ceramicznych

Opis procesu suszenia

Analiza parametrów w procesie suszenia wyrobów ceramicznych
Analiza parametrów w procesie suszenia wyrobów ceramicznych

Wytwarzanie wyrobów ceramicznych takich jak cegły, dachówki, płytki ceramiczne z odpowiednio przygotowanej i uformowanej masy wymaga poddania jej procesom obróbki cieplnej suszenia i wypalania. Właściwe opracowanie przebiegu tych procesów i ich optymalizacja, zapewniają uzyskanie wyrobów zgodnych z wymaganiami i o dobrej jakości. Do osiągnięcia tych celów można wykorzystać aparaturę pomiarową TMI-ORION.

Proces suszenia materiałów ceramicznych można podzielić na 2 fazy:

  • I faza – suszenie w temperaturze z zakresu od 35°C do 50°C i przy wilgotności względnej z zakresu od 75%RH do 90%RH powodujące odparowywanie wody z materiału i skurcz detalu równy od około 5% do 8% jego długości
  • II faza – suszenie w temperaturze z zakresu od 70°C do 130°C, niższej wilgotności względnej i przepływie powietrza od 2 m/s do 5 m/s powodujące tylko odparowywanie wody z materiału bez efektu skurczu materiału.

Aby uzyskać wyroby o dobrej jakości należy prowadzić proces suszenia tak, aby zachowane były podane wartości parametrów. Parametry te należy kontrolować w sposób ciągły.

Gotowe rozwiązania do kontroli procesu suszenia

1. Zestawy do kontroli przepływu powietrza w komorze suszarniczej i kontroli temperatury
suszonego materiału

W trakcie procesu suszenia istotną rolę odgrywa kontrola przepływu powietrza w komorze suszarniczej. Nierównomierny przepływ powietrza powoduje, że część wyrobów schnie wolniej lub szybciej, w stosunku do pozostałych wyrobów. W efekcie uzyskujemy wyroby, o dużym rozrzucie wilgotności (zawartości wody), z których znaczna część nie nadaje się do dalszej obróbki. Jedynie stały przepływ powietrza z określoną prędkością zapewnia prawidłowy przebieg procesu suszenia i minimalizuje liczbę wyrobów niezgodnych z wymaganiami. Do rejestracji temperatury i przepływu powietrza w komorze suszarniczej służy rejestrator Nano VACQ Ad.

 Rejestrator przepływu powietrza w suszarni Nano VACQ AdRejestrator przepływu powietrza i temperatury w suszarni Nano VACQ Ad-Tc Rejestrator przepływu powietrza i temperatury w suszarni Nano VACQ Ad-Td 
Model:Nano VACQ AdNano VACQ Ad-TcNano VACQ Ad-Td
Zastosowanie:- pomiar przepływu powietrza w komorze suszarniczej- pomiar przepływu powietrza w komorze suszarniczej i tempertury wyrobu - pomiar przepływu powietrza w komorze suszarniczej i tempertury wyrobu 
Czujniki:wiatraczek (przepływ
powietrza) 

PT1000 (temperatura) sonda sztywna zintegrowana Ø3 mm, L=10..120 mm

wiatraczek (przepływ powietrza)

PT1000 (temperatura) sonda sztywna Ø 3 mm, L=20... 100 mm na przewodzie L=100...1000 mm

wiatraczek (przepływ powietrza) 

Zakres pomiarowy:0 ... 20 m/s

-55 ... +140°C, 0 ... 20 m/s

Dokładność:±0,04°C
±0,01 m/s
Rozdzielczość:±1 m/s

±0,1°C, ±1 m/s

Okres próbkowania:

ustalany od 1 sekundy do 59 minut 59 sekund

Pamięć:

do 48 000 zapisów dzielona przez ilość kanałów

Zasilanie:specjalnymi bateriami produkowanymi przez TMI-Orion (typ 014Z, 014ZF, 014ZFL)

Gotowe rozwiązania do kontroli procesu suszenia

2. Zestaw do kontroli skurczu materiału oraz kontroli temperatury i wilgotności względnej powietrza w komorze suszarniczej

W procesie suszenia niezbędna jest właściwa regulacja temperatury i wilgotności względnej oraz czasu trwania poszczególnych faz tego procesu prowadzona tak, aby uzyskać wyrób o konkretnej zawartości wody. Ponadto ważną rolę odgrywa kontrola skurczu wyrobu. Jeśli skurcz wyrobu jest zbyt mały to oznacza to, że nie jest on wystarczająco wysuszony i zawiera zbyt dużo wody. Przed procesem suszenia wyrób zawiera od 15% do 30% wody. Celem procesu suszenia jest wysuszenie wyrobu, tak aby jego zawartość wody spadła do poziomu około 1-2%. Do rejestracji temperatury i wilgotności powietrza oraz skurczu materiału ceramicznego w trakcie procesu suszenia przeznaczony jest rejestrator CeriDRY.

Przykładowy przebieg parametrów zmierzonych podczas procesu suszenia wyrobów ceramicznych przy użyciu rejestratora CeriDRY

Rys.1 Przykładowy przebieg parametrów zmierzonych podczas procesu suszenia wyrobów ceramicznych przy użyciu rejestratora CeriDRY

 Rejestrator skurczu, wilgotności i temperatury CeriDryRejestrator skurczu, wilgotności i temperatury CeriDry FM
Model:CeriDRYCeriDRY FM
Zastosowanie:PT1000 (temp.)
pojemnościowy (RH)
potencjometr (skurcz)
Zakres pomiarowy:Temp.: 0 ... +140°C
RH: 2 ... 98% RH
Skurcz: 0 ... 20 mm
Dokładność:Temp: ±0,2°C w zakresie 0 ... +140°C
RH: ±3,5%RH w zakresie 2..98% RH
Skurcz: ±1mm
Rozdzielczość:Temp: 0,04°C
RH: 0,05% RH
Skurcz: 0,01 mm
Okres próbkowania:

ustalany od 1 sekundy do 59 minut 59 sekund

Pamięć:

do 48 000 zapisów dzielona przez ilość kanałów

Zasilanie:specjalnymi bateriami produkowanymi przez TMI-Orion (typ 014Z, 014ZF, 014ZFL)

Wróć