Formularz zamówienia

Nasi dostawcy

Electronic Temperature Instruments Ltd.

Nazwa: Electronic Temperature Instruments
Kraj: Wielka Brytania Wielka Brytania
Rok rozpoczęcia działalności: 1983

Produkty: bardzo szeroka gama termometrów, pirometrów i higrometrów. Anemometry. Sondy temperatury termoparowe i oporowe.
Odbiorcy: przemysł spożywczy, farmacja, służba zdrowia.

Onset Computer Corporation

Nazwa: Onset Computer Corporation
Kraj: USA USA
Rok rozpoczęcia działalności: 1981

Produkty: elektroniczne rejestratory różnych parametrów fizycznych atmosfery, wody i gleby. Rejestratory mocy, energii elektrycznej i parametrów mikroklimatu w budynkach. Systemy rejestracji z radiową transmisją danych. Stacje pogodowe z transmisją danych przez sieć Ethernet, GSM i prezentacją na stronie internetowej.
Odbiorcy: instytuty badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie, projektanci systemów HVAC, użytkownicy stacji meteorologicznych, gospodarstwa rolne i sadownictwo.

Davis Instruments

Nazwa: Davis Instruments
Kraj: USA USA
Rok rozpoczęcia działalności: 1980

Produkty: stacje meteorologiczne dla szerokiego zakresu odbiorców
Odbiorcy: wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze, sadownicy, rolnicy, straż pożarna

Optris GmbH

Nazwa: Optris GmbH
Kraj: Niemcy Optris GmbH
Rok rozpoczęcia działalności: 2003

Produkty: pirometry stacjonarne, stacjonarne kamery termowizyjne, pirometry ręczne do wysokich temperatu.
Odbiorcy: przemysł motoryzacyjny, producenci wyrobów plastikowych, wytwórcy artykułów medycznych, huty, odlewnie, służby utrzymania ruchu.

Testo

Nazwa: Testo
Kraj: Niemcy Testo
Rok rozpoczęcia działalności: 1957

Produkty: bardzo szeroka gama przyrządów pomiarowych do pomiarów wielkości nieelektrycznych. Rejestratory i systemy rejestracji radiowe i przewodowe, kamery termowizyjne, analizatory gazów i spalin.
Odbiorcy: ogrzewnictwo, chłodnictwo, wentylacja i klimatyzacja, sektor spożywczy, budownictwo, farmacja, serwis (utrzymanie ruchu), uprawa roślin.

TMI Orion

Nazwa: TMI Orion
Kraj: Francja TMI Orion
Rok rozpoczęcia działalności: 1994

Produkty: specjalizowane miniaturowe rejestratory do walidacji procesów technologicznych. Rejestracja temperatury, wilgotności, ciśnienia. Rejestratory wielokanałowe, rejestratory z radiową transmisją danych.
Odbiorcy: przemysł spożywczy, producenci farmaceutyków, producenci ceramiki.

Delta Ohm

Nazwa: Delta Ohm
Kraj: Włochy Delta Ohm
Rok rozpoczęcia działalności: 1981

Produkty: wysokiej klasy mierniki, regulatory, rejestratory wielkości nieelektrycznych. Profesjonalne stacje pogodowe z możliwością dołączenia do układów regulacyjnych. Wiatromierze ultradźwiękowe, deszczomierze. Mierniki rejestrujące parametrów powietrza, wody i gleby, naświetlenia i nasłonecznienia.
Odbiorcy: instytuty badawczo-rozwojowe, wyższe uczelnie, użytkownicy systemów HVAC i systemów meteorologicznych.

Comet System

Nazwa: Comet System
Kraj: Czechy Comet System
Rok rozpoczęcia działalności: 1991

Produkty: elektroniczne rejestratory temperatury, wilgotności i ciśnienia powietrza. Wielowejściowe komputerowe systemy rejestracji różnych parametrów, zależnie od zastosowanych czujników. Rejestratory i regulatory z wyjściami napięciowymi, prądowymi i RS 232, z możliwością dołączenia do sieci Modbus i Ethernet, z możliwością dostępu do danych przez Internet.
Odbiorcy: przemysł, sektor spożywczy, farmacja, inne.

Tanel

Nazwa: Tanel
Kraj: Polska Tanlel
Rok rozpoczęcia działalności: 1980

Produkty: wilgotnościomierze drewna, betonu, kruszyw, trocin, ziarna, papieru i innych materiałów.
Odbiorcy: budownictwo, przetwórstwo drewna, wyższe uczelnie, jednostki naukowo-badawcze.