Formularz zamówienia

Świadectwo wzorcowania temperatury i wilgotności

Świadectwo wzorcowania higrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności
Numer katalogowy:SW3-A
Cena netto:300.00 PLN

Wzorcowanie termohigrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności względnej w 5 punktach standardowych: (15°C;50%), (+25°C;30%RH), (+25°C;50%RH), (+25°C;70%RH), (35°C;50%) w laboratorium z akredytacją PCA

» Wzorcowanie i legalizacja przyrządów pomiarowych - poradnik

Wzorcowanie
Świadectwo wzorcowania higrometru lub rejestratora temperatury i wilgotności
Dodatkowy punkt wzorcowania temperatury i wilgotności z zakresu [10 ... 40°C], [10 ... 95%RH] w laboratorium z akredytacją PCA DPW-A-1 100.00 PLN
Sondy i czujniki

Do tego produktu nie oferujemy żadnych dodatkowych sond i czujników.

Akcesoria dodatkowe

Do tego produktu nie oferujemy żadnych akcesoriów dodatkowych.

Wróć