Formularz zamówienia

Bezprzewodowy system pomiarowy Delta OHM HD35

Radiowy system zbierania danych HD35... umożliwia monitorowanie wielu wielkości fizycznych w różnych zastosowaniach. System monitoruje różne wielkości tj. temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, oświetlenie i promieniowanie UV, CO i CO2 oraz przyspieszenie.

System monitorowania testo 160 do muzeum i archiwum

System rejestracji testo 160 jest nowoczesnym rozwiązaniem do monitoringu takich parametrów jak temperatura, wilgotność, natężenie światła, UV i CO2 w magazynach i salach wystawowych, jak również podczas przewożenia eksponatów i innych cennych przedmiotów. Rejestrator danych przekazuje zbierane wartości pomiarowe bezpośrednio przez sieć WLAN do Chmury testo. Takie dane pomiarowe przechowywane w Chmurze mogą być weryfikowane w dowolnym czasie i miejscu za pomocą smartfona, tabletu lub PC z dostępem do Internetu. W momencie przekroczenia wartości granicznych, zostaje natychmiast wysyłany alarm przez e-mail lub SMS-em (opcja w licencji Advanced). 

Rejestrator łatwo dopasowywuje się do wystroju sali wystawowej, dzięki możliwości wybrania indywidualnego koloru nakładki na urządzenie. Rejestrator danych testo 160 umożliwia monitorowanie wszystkich istotnych warunków otoczenia w pomieszczeniu wystawowym, aby w pełni zabezpieczyć wartości zbiorów i wypełnić obowiązek rejestracji danych.

Wraz z systemem monitorowania testo 160 dostarczany jest bezpłatny dostęp do Chmury testo. Można w niej wyświetlać i zarządzać danymi pomiarowymi przechowywanymi w trybie online i używać funkcji alarmu przez e-mail. Jest tam również możliwość zmiany ustawień i skonfigurowania systemu.

Korzyści z Chmury testo:

 • Centralny element zarządzania danymi pomiarowymi, dokumentowania i administrowania wszystkimi lokalizacjami pomiarowymi
 • Bezpieczne zabezpieczenie danych pomiarowych przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich
 • Automatyczne zapisywanie wartości pomiarowych, wszystkie dane pomiarowe są zawsze dostępne
 • Funkcja alarmu przy przekroczeniu wartości granicznych
 • Dwa modele licencji (Basic, Advanced) z różnym zakresem funkcji.

Dodatkowe zalety licencji Advanced:

 • Możliwość ustawienia szybkości pomiaru
 • Raporty wysyłane automatycznie pocztą elektroniczną wypełniają obowiązek dokumentacji
 • Kilku użytkowników licencji
 • Alarmy wysyłane także przez SMS.

Nakładka "Deco-cover"

W przypadku sal ekspozycyjnych z kolorowymi ścianami lub tłem, nakładki ''deco-cover'' umożliwiają indywidualny wybór koloru obudowy rejestratora. Dzięki temu komponuje się on z tłem otoczenia i nie odwraca uwagi od wystawianych przedmiotów.

System pomiarowy Testo Saveris 2

Bezprzewodowy system  rejestracji testo Saveris 2 umożliwia stałą, nieprzerwaną kontrolę temperatury i wilgotności - niezależnie od miejsca w którym znajduje się użytkownik. Monitorowane wartości temperatury i wilgotności np. w hali produkcyjnej czy w magazynie zapisywane są w bezprzewodowym rejestratorze, a następnie przekazywane do chmury Testo (online). Dane pomiarowe są przechowywane w chmurze. Można je pobierać i analizować w dowolnym momencie i miejscu przy wykorzystywaniu standardowej przeglądarki internetowej w smartfonie, tablecie lub komputerze.

Dostęp do Chmury testo jest bezpłatny. Alarm o przekroczeniu granicznych wartości temperatury i wilgotności można otrzymywać na urządzeniu mobilnym.

Chmura testo daje następujące możliwości:

 • Obsługa i konfiguracja systemu Saveris 2 oraz ochrona danych przed dostępem osób trzecich
 • Stały dostęp do mierzonych wartości
 • Dokumentowanie i zarządzanie danymi
 • Pakiety dostępu do Chmury testo: licencja podstawowa - basic bezpłatna, licencja Advanced płatna
 • Możliwość przesyłania SMS o wystąpieniu alarmu przy przekroczeniu granicznych wartości (tylko przy licencji Advanced).

Do pracy w systemie Saveris 2 niezbędne są:

 • Bezprzewodowe rejestratory do pomiaru temperatury i wilgotności lub sygnalizacji otwartych/zamkniętych drzwi
 • Dostęp do Chmury testo (bezpłatny)
 • Sieć WiFi w miejscu pomiaru
 • Smartfon, tablet lub komputer.

Bezprzewodowy system pomiarowy Onset ZW

Bezprzewodowy system monitorowania zużycia energii oraz warunków środowiskowych w budynkach.
Bezprzewodowe węzły HOBO są najlepszym rozwiązaniem w aplikacjach gdzie monitorowanie ma przebiegać w czasie rzeczywistym na ekranie komputera.

Funkcje:

 • scentralizowany zbiór danych z całego budynku,
 • rejestracja i transmisja danych w czasie rzeczywistym w sieci bezprzewodowej,
 • powiadomienia o stanach alarmowych poprzez email lub SMS
 • bufor pamięci na węzłach zapobiega utracie danych
 • oprogramowanie pozwalające organizować i przeglądać dane