Formularz zamówienia

Bezprzewodowy system monitorowania w terenie HOBOnet

System monitorowania w terenie HOBOnet pomaga rolnikom zmniejszyć zużycie wody, obniżyć koszty upraw, poprawić jakość plonów i ochronić przed zagrożeniami klimatycznymi, takimi jak mróz i upał. Na przykład czujniki wilgotności gleby lub wartości ewapotranspiracji informują o konieczności nawodniania, gdy tylko zajdzie taka potrzeba, oszczędzając wodę i koszty energii.

Czujniki temperatury moga być używane do wysyłania powiadomień ostrzegających przed mrozem lub do włączania systemów ochrony przed zamarzaniem, a także do śledzenia parametrów fizycznych takich jak temperatura, wilgotność i wilgotność liści, w celu określenia ryzyka pojawienia się chorób lub szkodników.

Narzędzie wizualizacji w czasie rzeczywistym

Wydajne oprogramowanie HOBOlink firmy Onset oparte na chmurze umożliwia zdalne przeglądanie danych i zarządzanie systemem monitorowania HOBOnet. Dzieki nowym pulpitom nawigacyjnym i integracji z Google Maps dane z monitorowania w terenie są dostępniejsze i dostarczają więcej istotnych informacji.

Pokrycie wszystkich miejsc prowadzenia badań niezawodnym sposobem gromadzenia danych

System monitorowania w terenie HOBOnet pomaga naukowcom monitorować mikroklimat na dużym obszarze badawczym dzięki szybkiemu i precyzyjnemu dostępowi do danych i elastycznemu eksportowi zebranych pomiarów, co ułatwia integrację z innymi danymi. System pozwala monitorować duże i złożone miejsca badawcze dzięki niezawodnej i samonaprawialnej technologii sieci bezprzewodowych siatek 900 MHZ.

Dzięki niedrogim czujnikom bezprzewodowym komunikującym się za pośrednictwem pojedyńczej bramki, system HOBOnet zapewnia najefektywniejsze rozwiązanie umozliwiające zbieranie danych z wielu miejsc do internetu, dzięki czemu można łatwo przeglądać dane pomiarowe za pomoca widoków map i niestandardowych pulpitów nawigacyjnych, aby lepiej zobrazować i zrozumieć warunki na danym obszarze.

Monitorowanie warunków w szklarni za pomocą powiadomień wysyłanych w czasie rzeczywistym

System monitorowania w terenie HOBOnet dostarcza danych do zarządzania uprawami i i nawadnianiem oraz pomaga rolnikom chronić rośliny za pomoca powiadomień w czasie rzeczywistym, jeśli warunki osiągną ustawione przez użytkownika wartości progowe.

Właściciele moga monitorować swoje szklarnie za pomocą komputera lub urządzenia mobilnego dzięki Google Maps i widokom pulpitów nawigacyjnych, a także otrzymywać natychmiastowe powiadomienia o awariach systemu lub krytycznych warunkach, dzięki którym mogą szybciej reagować na otrzymane dane. Można monitorować warunki otoczenia, aby kontrolować choroby roślin, optymalizować nawadnianie i czas dojrzewania w szklarni.

Główne zalety systemu:

 • Najniższy koszt za punkt pomiarowy
 • Szeroki zasięg dzięki bezprzewodowej technologii mesh, która może komunikować się przez roślinność
 • Skalowalny, z 50 czujnikami bezprzewodowymi, z danymi przesyłanymi do centralnej stacji meteorologicznej opartej na chmurze
 • Zdalny dostęp do danych i aktualnych warunków atmosferycznych, dzięki konfigurowalnemu pulpitowi do analizy
 • Powiadomienia alarmowe, gdy warunki osiągną ustawione przez użytkownika progi.

Przy pomocy systemu HOBOnet możliwe są pomiary następujących parametrów środowiskowych:

 • Wilgotność gleby
 • Temperatura powietrza
 • Wilgotność powietrza
 • Opad deszczu
 • PAR - promieniowanie słoneczne
 • Prędkość i kierunek wiatru
 • Obliczona ewotranspiracja.

Bezprzewodowy system pomiarowy Delta OHM HD35

Radiowy system zbierania danych HD35... umożliwia monitorowanie wielu wielkości fizycznych w różnych zastosowaniach. System monitoruje różne wielkości tj. temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, oświetlenie i promieniowanie UV, CO i CO2 oraz przyspieszenie.

System monitorowania testo 160 do muzeum i archiwum

System rejestracji testo 160 jest nowoczesnym rozwiązaniem do monitoringu takich parametrów jak temperatura, wilgotność, natężenie światła, UV i CO2 w magazynach i salach wystawowych, jak również podczas przewożenia eksponatów i innych cennych przedmiotów. Rejestrator danych przekazuje zbierane wartości pomiarowe bezpośrednio przez sieć WLAN do Chmury testo. Takie dane pomiarowe przechowywane w Chmurze mogą być weryfikowane w dowolnym czasie i miejscu za pomocą smartfona, tabletu lub PC z dostępem do Internetu. W momencie przekroczenia wartości granicznych, zostaje natychmiast wysyłany alarm przez e-mail lub SMS-em (opcja w licencji Advanced). 

Rejestrator łatwo dopasowywuje się do wystroju sali wystawowej, dzięki możliwości wybrania indywidualnego koloru nakładki na urządzenie. Rejestrator danych testo 160 umożliwia monitorowanie wszystkich istotnych warunków otoczenia w pomieszczeniu wystawowym, aby w pełni zabezpieczyć wartości zbiorów i wypełnić obowiązek rejestracji danych.

Wraz z systemem monitorowania testo 160 dostarczany jest bezpłatny dostęp do Chmury testo. Można w niej wyświetlać i zarządzać danymi pomiarowymi przechowywanymi w trybie online i używać funkcji alarmu przez e-mail. Jest tam również możliwość zmiany ustawień i skonfigurowania systemu.

Korzyści z Chmury testo:

 • Centralny element zarządzania danymi pomiarowymi, dokumentowania i administrowania wszystkimi lokalizacjami pomiarowymi
 • Bezpieczne zabezpieczenie danych pomiarowych przed nieautoryzowanym dostępem osób trzecich
 • Automatyczne zapisywanie wartości pomiarowych, wszystkie dane pomiarowe są zawsze dostępne
 • Funkcja alarmu przy przekroczeniu wartości granicznych
 • Dwa modele licencji (Basic, Advanced) z różnym zakresem funkcji.

Dodatkowe zalety licencji Advanced:

 • Możliwość ustawienia szybkości pomiaru
 • Raporty wysyłane automatycznie pocztą elektroniczną wypełniają obowiązek dokumentacji
 • Kilku użytkowników licencji
 • Alarmy wysyłane także przez SMS.

Nakładka "Deco-cover"

W przypadku sal ekspozycyjnych z kolorowymi ścianami lub tłem, nakładki ''deco-cover'' umożliwiają indywidualny wybór koloru obudowy rejestratora. Dzięki temu komponuje się on z tłem otoczenia i nie odwraca uwagi od wystawianych przedmiotów.

System pomiarowy Testo Saveris 2

Bezprzewodowy system  rejestracji testo Saveris 2 umożliwia stałą, nieprzerwaną kontrolę temperatury i wilgotności - niezależnie od miejsca w którym znajduje się użytkownik. Monitorowane wartości temperatury i wilgotności np. w hali produkcyjnej czy w magazynie zapisywane są w bezprzewodowym rejestratorze, a następnie przekazywane do chmury Testo (online). Dane pomiarowe są przechowywane w chmurze. Można je pobierać i analizować w dowolnym momencie i miejscu przy wykorzystywaniu standardowej przeglądarki internetowej w smartfonie, tablecie lub komputerze.

Dostęp do Chmury testo jest bezpłatny. Alarm o przekroczeniu granicznych wartości temperatury i wilgotności można otrzymywać na urządzeniu mobilnym.

Chmura testo daje następujące możliwości:

 • Obsługa i konfiguracja systemu Saveris 2 oraz ochrona danych przed dostępem osób trzecich
 • Stały dostęp do mierzonych wartości
 • Dokumentowanie i zarządzanie danymi
 • Pakiety dostępu do Chmury testo: licencja podstawowa - basic bezpłatna, licencja Advanced płatna
 • Możliwość przesyłania SMS o wystąpieniu alarmu przy przekroczeniu granicznych wartości (tylko przy licencji Advanced).

Do pracy w systemie Saveris 2 niezbędne są:

 • Bezprzewodowe rejestratory do pomiaru temperatury i wilgotności lub sygnalizacji otwartych/zamkniętych drzwi
 • Dostęp do Chmury testo (bezpłatny)
 • Sieć WiFi w miejscu pomiaru
 • Smartfon, tablet lub komputer.

Bezprzewodowy system pomiarowy Onset ZW

Bezprzewodowy system monitorowania zużycia energii oraz warunków środowiskowych w budynkach.
Bezprzewodowe węzły HOBO są najlepszym rozwiązaniem w aplikacjach gdzie monitorowanie ma przebiegać w czasie rzeczywistym na ekranie komputera.

Funkcje:

 • scentralizowany zbiór danych z całego budynku,
 • rejestracja i transmisja danych w czasie rzeczywistym w sieci bezprzewodowej,
 • powiadomienia o stanach alarmowych poprzez email lub SMS
 • bufor pamięci na węzłach zapobiega utracie danych
 • oprogramowanie pozwalające organizować i przeglądać dane