Formularz zamówienia

Bezprzewodowy system pomiarowy Delta OHM HD35

Radiowy system zbierania danych HD35... umożliwia monitorowanie wielu wielkości fizycznych w różnych zastosowaniach. System monitoruje różne wielkości tj. temperatura, wilgotność względna, ciśnienie, oświetlenie i promieniowanie UV, CO i CO2 oraz przyspieszenie.

System pomiarowy Testo Saveris 2

Bezprzewodowy system  rejestracji testo Saveris 2 umożliwia stałą, nieprzerwaną kontrolę temperatury i wilgotności - niezależnie od miejsca w którym znajduje się użytkownik. Monitorowane wartości temperatury i wilgotności np. w hali produkcyjnej czy w magazynie zapisywane są w bezprzewodowym rejestratorze, a następnie przekazywane do chmury Testo (online). Dane pomiarowe przechowywane w chmurze. Można je pobierać i analizować w dowolnym momencie i miejscu przy wykorzystywaniu standardowej przeglądarki internetowej w smartfonie, tablecie lub komputerze.

Dostęp do chmury Testo jest bezpłatny. Alarm o przekroczeniu granicznych wartości temperatury i wilgotności można otrzymywać na urządzeniu mobilnym.

Chmura Testo daje następujące możliwości:

 • Obsługa i konfiguracja systemu Saveris 2 oraz ochrona danych przed dostępem osób trzecich,
 • Stały dostęp do mierzonych wartości,
 • Dokumentowanie i zarządzanie danymi,
 • Pakiety dostępu do Chmury Testo: licencja podstawowa - basic bezpłatna, licencja Advanced płatna, (przy rejestracji do 30.06.2017 licencja Advanced na okres 1 roku Gratis),
 • Możliwość przesyłania SMS o wystąpieniu alarmu przy przekroczeniu granicznych wartości (tylko przy licencji Advanced).

Do pracy w systemie Saveris 2 niezbędne są:

 • bezprzewodowe rejestratory do pomiaru temperatury i wilgotności lub sygnalizacji otwartych/zamkniętych drzwi,
 • dostęp do Chmury Testo, (bezpłatny)
 • sieć WiFi w miejscu pomiaru,
 • smartfon, tablet lub komputer.

Bezprzewodowy system pomiarowy Onset ZW

Bezprzewodowy system monitorowania zużycia energii oraz warunków środowiskowych w budynkach.
Bezprzewodowe węzły HOBO są najlepszym rozwiązaniem w aplikacjach gdzie monitorowanie ma przebiegać w czasie rzeczywistym na ekranie komputera.

Funkcje:

 • scentralizowany zbiór danych z całego budynku,
 • rejestracja i transmisja danych w czasie rzeczywistym w sieci bezprzewodowej,
 • powiadomienia o stanach alarmowych poprzez email lub SMS
 • bufor pamięci na węzłach zapobiega utracie danych
 • oprogramowanie pozwalające organizować i przeglądać dane