Formularz zamówienia

Stacje meteorologiczne

Stacje meteorologiczne Davis Instruments
Stacje meteorologiczne Davis Instruments

Automatyczne stacje meteorologiczne, określane też w skrócie jako stacje meteo lub stacje pogodowe, to urządzenia przeznaczone do pomiaru i rejestracji warunków atmosferycznych, służących do badania klimatu.

Firma MERA Sp. z o.o. oferuje:

W związku z licznymi pytaniami o stacje meteorologiczne z dostępem internetowym, pod poniższym linkiem zebrane zostały wszystkie lokalne stacje pogodowe, zintegrowane stacje oraz uniwersalne systemy meteorologiczne, które umożliwiają przesyłanie danych przez Internet i wizualizację danych na stronie internetowej.

Kryterium podziału na trzy kategorie oferowanych przez nas stacji jest możliwość rozbudowy.

 

W pierwszej kategorii, Lokalne stacje pogodowe, znajdziecie Państwo ekonomiczne stacje meteorologiczne do zastosowań domowych. Stacje, te rejestrują wszystkie podstawowe parametry meteorologiczne- ponadto cześć z nich wyposażona jest w interfejs umożliwiający podłączenie stacji do komputera.

 

W kolejnej kategorii Zintegrowane stacje meteorologiczne znajdują się profesjonalne rejestratory parametrów pogodowych. Występujące tu urządzenia, charakteryzują się zwiększoną wytrzymałością na trudne warunki atmosferyczne oraz lepszą dokładnością. Wszystkie stacje z tej kategorii posiadają funkcję rejestracji oraz możliwość podłączenia do komputera. Stacje z tej kategorii występują najczęściej w postaci zintegrowanych, gotowych do montażu urządzeń, w których możliwość rozbudowy ogranicza się jedynie do zakupu specjalnych dedykowanych czujników i akcesoriów od producenta.

 

Ostatnią kategorię tworzą Uniwersalne systemy meteorologiczne. W kategorii tej występują rejestratory oraz czujniki umożliwiające na budowę własnego systemu meteorologicznego. Uniwersalność takich systemów polega na możliwości podłączania do nich innych standardowych czujników (w tym, również takich które mierzą wielkości nie związane z pogodą). W systemach tego typu występuje również zazwyczaj opisany protokół komunikacyjny, który pozwala na podłączenie stacji do innych urządzeń z portem szeregowym takich jak sterownik, moduł gsm itd.

Stacje meteorologiczne Davis
Stacje meteorologiczne Davis

Typowe stacje meteorologiczne rejestrują następujące parametry:

  • temperaturę powietrza (często na kilku wysokościach)
  • wilgotność względną powietrza
  • ciśnienie atmosferyczne
  • prędkość i kierunek wiatru
  • opady

Poza parametrami podstawowymi, rejestruje się również inne, jak np. nasłonecznienie, wilgotność gleby czy zroszenie liści. W skład automatycznych stacji pogodowych oprócz czujników wchodzą również rejestratory, rejestrujące wyniki pomiarów z częstotliwością określoną przez użytkownika.

 

Ważne jest, aby czujniki temperatury i wilgotności stacji meteorologicznej były odpowiednio zabezpieczone przed bezpośrednim nasłonecznieniem oraz opadami. Promieniowanie słoneczne padające bezpośrednio na czujniki powoduje zafałszowanie wyników pomiarów, zaś bezpośredni kontakt czujników wilgotności z wodą, pochodzącą z opadów lub kondensacji, może doprowadzić nawet do ich uszkodzenia. Z tego względu czujniki takie umieszcza się w specjalnych osłonach lub klatkach, zapewniających swobodny przepływ powietrza i jednocześnie chroniących przed niekorzystnym wpływem środowiska.

Stacje meteorologiczne Davis
Stacje meteorologiczne Davis

Bardzo istotnym czynnikiem mającym wpływ na wyniki rejestracji jest lokalizacja stacji. Zaleca się, aby stacje meteorologiczne sytuowane były możliwie daleko od budynków, drzew i innych obiektów. Dotyczy to przede wszystkim stacji zaopatrzonych w deszczomierz i/lub czujnik prędkości i kierunku wiatru, oraz deszczomierzy autonomicznych. W przypadku deszczomierzy odległość od najbliższego obiektu winna być dwu- lub trzykrotnie większa od jego wysokości, zaś w przypadku czujników wiatru - nawet pięciokrotnie większa.

 

Stacje meteorologiczne instalowane na terenie ogólnodostępnym można ogrodzić np. siatką, w celu ochrony przed wandalami. Warto rozważyć również zamontowanie odpowiedniej instalacji alarmowej.

 

Firma MERA Sp. z o.o. oferuje stacje meteorologiczne firmy Onset. Rejestratory stacji meteorologicznych dostępne w dwóch wariantach: profesjonalnym i ekonomicznym. W ofercie posiadamy również szeroki wybór sond i czujników, współpracujących z obydwoma rejestratorami, jak również adaptery, umożliwiające podłączenie czujników innych producentów, oraz deszczomierze autonomiczne.