Formularz zamówienia

Uniwersalny system monitorowania Comet MS6D

Przewodowy system pomiarowy Comet MS6D
Schemat komunikacji systemu pomiarowego Comet
Wejścia systemu Comet MS6D
Numer katalogowy:MS6D
Cena netto:3996.10 PLN

Funkcje/cechy

 • zbieranie danych poprzez wejście Ethernet i program DBM
 • przesłanie za pomocą GSM SMS zawierającego aktualne wartości pomiarowe, alarmy, stan pamięci itp.
 • indywidualne konfigurowanie każdego kanału wejściowego do pobierania wartości pomiarów, alarmów i przerw między zapisami
 • indywidualne zaprogramowane różnych trybów zapisu sygnałów
 • ustawienie czterech różnych warunków logicznych dla każdego kanału aktywującego alarm. Każdy pomiar jest porównywany z ustawionymi wcześniej warunkami
 • użytkownik może ustawić histerezę i odwołać ważność warunku
 • przypisanie każdemu kanałowi wejściowemu nazwy, która umożliwia identyfikacje monitorowanego obiektu. Nazwa może być przypisana z klawiatury podczas pracy urządzenia
 • wizualizacja stanu alarmu za pomocą dźwięku, diody, SMS lub e-mail - do 4 alarmów na każde wejście

Cena obejmuje

 • system Comet MS6D
 • certyfikat producenta
 • przewód USB
 • instrukcję obsługi

System monitorowania temperatury, wilgotności i innych parametrów MS6D. MS6D przetwarza sygnały elektryczne wolno zmienne (> 1s) na różne wielkości fizyczne.

Parametry wejściowe są definiowane przez rodzaje zainstalowanych kanałów wejściowych (1 do 16). Dane przesyłane są do komputera przy pomocy interfejsu USB, RS232, RS485, Ethernet'u, lub modemu GSM. Analizę danych na komputerze umożliwia dostarczone razem z systemem oprogramowanie.

Oprogramowanie dla komputera współpracującego z systemem MSS5D

Ustawienia wszystkich parametrów systemu, rejestracja i przetwarzanie danych wykonywane są poprzez oprogramowanie PC dla Windows.

Oprogramowanie bezpłatne
Program umożliwia komunikację z rejestratorem poprzez łącze RS232, sieć RS485 (większe odległości lub kilka rejestratorów połączonych w sieć), port USB, modem (przewodowo lub GSM) albo przez opcjonalny interfejs Ethernet.

Pozwala na konfigurację rejestratorów, odczyt danych i wyświetlanie aktualnych wartości wejść. Możliwe jest również wyświetlanie i wydruk wartości w postaci numerycznej, eksport do formatu dbf, co umożliwia analizę i przetwarzanie danych np. w MS Excel. Darmowe oprogramowanie nie pozwala na pracę w trybie graficznym.

Oprogramowanie płatne dla systemu Windows. Zawiera wszystkie funkcje oprogramowania bezpłatnego. Dodatkowo umożliwia:

 • graficzne przetwarzanie danych z możliwością powiększenia w każdej osi (zoom)
 • graficzną wizualizację on-line z ustawianym i odświeżanym przedziałem czasowym - tryb wyświetlania
 • komunikację przez internet lub sieć lokalną - "Distance Display Mode"
 • bezpośredni zapis wyświetlanych wartości na komputerze
 • automatyczne przekazywanie danych do komputera we wcześniej ustalonym przedziale czasowym
 • automatyczny eksport danych do komputera we wcześniej ustalonym przedziale czasowym w formacie dbf
 • przekazywanie danych w sieci
 • funkcje administracyjne i konta użytkownika
 • inne funkcje

Komunikacja z użytkownikiem może nastąpić poprzez:

 • Modem GSM
 • E-mail
 • Dialer
 • Brzęczyk
 • Zewnętrzny sygnał dźwiękowy lub świetlny
 • Przekaźnik

Zastosowanie:

 • Przetwórstwo żywności (HACCP)
 • Serwerownie, centra przetwarzania danych
 • Przemysł farmaceutyczny (GMP)
 • Stacje krwiodawstwa, przychodnie
 • Ogrodnictwo, rolnictwo
 • HVAC - ogrzewnie, wentylacja, chłodzenie, klimatyzacja
 • Zarządzanieenergią
 • Automatyka budynków
 • Badania i rozwój
 • Laboratoria (GLP)
Pamięć:wewnętrzna SRAM, zabezpieczona przez baterię Litową
Pojemność pamięci:2MB (do 480 tysięcy zapisów wartości)
Tryby zapisu:

niecykliczny: zatrzymanie zapisu danych po zapełnieniu pamięci

cykliczny: nadpisywanie danych po zapełnieniu pamięci

Przedział rejestracji:ustawiany indywidualnie dla każdego z kanałów wejściowych w zakresie od 1s do 24h
Zegar czasu rzeczywistego:rok, miesiąc, dzień, godzina, minuta, sekunda, zabezpieczony przez baterię Litową
Wejścia:16 programowalnych wejść
Maks. mierzone natężenie DC:20mA DC
Maks. mierzone napięcie DC:10V DC
Najbardziej wrażliwy zakres pomiaru napięcia DC:18mV DC
Galwanicznie izolowane wejścia:tylko RS485IN
Konwerter AD (kanały analogowe):16 bitów, przetwarzanie uśrednione czasowo 60ms/kanał
Interfejsy do komunikacji z komputerem:

RS232 (RxD, TxD, RTS, CTS, GND), dołączony kabel do 15 m. Dostępne bezpośrednie połączenie z komputerem przez modem lub GSM

USB - dołączony

RS485 - dołączony kabel do 1200 m, izolowany galwanicznie, możliwość podłączenia kilkunastu rejestratorów do jednej linii komunikacyjnej

Ethernet (komunikacja poprzez: www, XML, SNMP, SOAP, www, ModbusTCP, e-mail, Syslog) - opcjonalny, monitoring z rejestratora online jest mozliwy poprze komunikaty

SOAP i oprogramowanie DBM

Prędkości komunikacji:9600, 19200, 57600, 115200, 230400* Bd (* dostępne poprzez USB, Ethernet)
Zakres temperatury pracy:0 ... 50°C
Zasilanie:24V DC (zużycie przez rejestrator ok. 80mA)
Wymiary:215 x 225 x 44 mm
Waga:800 g
Stopień ochrony:IP 20
Producent:Comet
Kraj pochodzenia:Czechy
Gwarancja:24 miesiące

 

Wartość mierzonaZakresDokładnośćUwagi

Natężenie

DC

4 ... 20mA

±0.1% FS (±0.02mA)

istnieje możliwość podłączenia biernego czujnika (zasilany przez system monitorowania) lub aktywnego czujnika z własnym zasilaniem.

Rezystancja wejścia ok. 110 Ohm.

NapięcieDC-10V ... +10V±0.1% FS (±10mV)Rezystancja wejścia ok. 10 MOhm.
-1V ... +1V±0.1% FS (±1mV)
-100mV ... +100mV±0.1% FS (±100uV)
-18mV ... +18mV±0.1% FS (±18uV)
RezystancjaPomiar dwu przewodowy rezystancji0 ... 300 Ohms±0.1% FS (±0.3 Ohm)pomiar natężenia ok. 0.8 mA @ 50ms impuls
0 ... 3000 Ohms±0.1% FS (±3 Ohm)pomiar natężenia ok. 0.5 mA @ 50ms impuls
-100mV ... +100mV±0.1% FS (±10 Ohm)pomiar natężenia ok. 0.1 mA @ 50ms impuls
Sondy temperatury Pt i NiNi1000-50°C ... +250°C±0.2°C (-50°C ... 100°C)Ni1000/6180 ppm, połączenie dwu-przewodowe
±0.2% MH (100°C ... 250°C)pomiar natężenia ok. 0.5 mA @ 50ms impuls
Pt100-200°C ... +600°C±0.2°C (-200°C ... +100°C)Pt100/3850 ppm,, połączenie dwu-przewodowe
±0.2% MH (+100°C ... 600°C)pomiar natężenia ok. 0.8 mA @ 50ms impuls
Pt1000-200°C ... +600°C±0.2°C (-200°C ... +100°C)Pt1000/3850 ppm,, połączenie dwu-przewodowe
±0.2% MH (+100°C ... 600°C)pomiar natężenia ok. 0.5 mA @ 50ms impuls
TermistorNTC z wyborem formułydo maks. rezystancji termistota 11000 Ohmzależy od uzywanego zakresu rezystancji (patrz pomiar rezystancji)charakterystyka taka sama dla wszystkich dołączonych czujników NTC
wartości domyślne: R25=2252Ω, R80=282.7Ω
TermoparaK (NiCr-Ni)-200°C ... +1300°C±0.3% MH + 1.5°C)linearyzacja, z kompensacją zimnej spoiny, rejestrator musi byc umieszczony w rekomendowanym miejscu
T (Cu-CuNi)-200°C ... +400°C
J (Fe-Co)-200°C ... +750°C
S (Pt10%Rh-Pt)0°C ... +1700°C
N (NiCrSi-NiSiMg)-200°C ... +1300°C
B (Pt30%Rh-Pt)100°C ... +1800°C±0.3% MH+1.0°C (300°C ... 1800°C)linearyzacja bez kompensacji zimnej spoiny
Sygnał binarnyStyki bezpotencjałowesygnał binarnywejście napięciowe dla stanu "L" (IN-COM) < 0.8 V
wejście napięciowe dla stanu "H" (IN-COM) > 2 V
Otwarty kolektorrezystancja kontaktu zamkniętego dla stanu "L" (IN-COM) < 1 kOhm
Poziomy napięciarezystancja kontaktu zamkniętego dla stanu "H" (IN-COM)> 10 kOhm
min. czas impulsu 200ms
RS485wejście dla sygnału RS485na żądaniedla urządzeń opartych na protokole Modbus RTU lub Advantech
podłączenie innych terminali dla kanału 15 i 16
wejście może pracować z 16 urządzeniami
galwanicznie izolowany
Wzorcowanie
Świadectwo wzorcowania termometru lub rejestratora temperatury
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w 3 punktach standardowych w laboratorium bez akredytacji SW1 100.00 PLN
Świadectwo wzorcowania termometru lub rejestratora temperatury
Wzorcowanie termometru lub rejestratora temperatury w 3 punktach standardowych w laboratorium z akredytacją PCA SW1-A 250.00 PLN
Sondy i czujniki
Sonda kablowa GD1250-1/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +980°C, Ø=4mm, przewód: 1m GD1250-1/0 81.39 PLN
Sonda kablowa GD1250-2/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +980°C, Ø=4mm, przewód: 2m GD1250-2/0 171.68 PLN
Sonda kablowa GD1250-3/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +980°C, Ø=4mm, przewód: 3m GD1250-3/0 260.64 PLN
Sonda kablowa GD1250-4/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +980°C, Ø=4mm, przewód: 4m GD1250-4/0 352.26 PLN
Sonda kablowa GD260-1/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +260°C, Ø=0,8mm, przewód: 1m GD260-1/0 40.85 PLN
Sonda kablowa GD260-2/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +260°C, Ø=0,8mm, przewód: 2m GD260-2/0 90.56 PLN
Sonda kablowa GD260-3/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +260°C, Ø=0,8mm, przewód: 3m GD260-3/0 140.31 PLN
Sonda kablowa GD260-4/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +260°C, Ø=0,8mm, przewód: 4m GD260-4/0 190.06 PLN
Sonda kablowa GD700-1/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +700°C, Ø=2mm, przewód: 1m GD700-1/0 40.85 PLN
Sonda kablowa GD700-2/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +700°C, Ø=2mm, przewód: 2m GD700-2/0 90.56 PLN
Sonda kablowa GD700-3/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +700°C, Ø=2mm, przewód: 3m GD700-3/0 140.31 PLN
Sonda kablowa GD700-4/0
Sonda kablowa, termopara typ K, zakres: -65 ... +700°C, Ø=2mm, przewód: 4m GD700-4/0 190.06 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN104
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/0-1m, IP67, zakres: -80 ... +200°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 1m, t65<10s, t99<150s SN104 100.13 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN105
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/0-2m, IP67, zakres: -80 ... +200°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 2m, t65<10s, t99<150s SN105 107.54 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN108
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/0-5m, IP67, zakres: -80 ... +200°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 5m, t65<10s, t99<150s SN108 135.35 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN113
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TG8/0-10m, IP67, zakres: -80 ... +200°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 10m, t65<10s, t99<150s SN113 187.27 PLN
Sonda temperatury Pt1000 SN132
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/0-1m, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 1m SN132 255.88 PLN
Sonda temperatury Pt1000 SN133
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/0-2m, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 2m SN133 292.96 PLN
Sonda temperatury Pt1000 SN136
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/0-5m, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 5m SN136 407.92 PLN
Sonda temperatury Pt1000 SN141
Sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR050/0-10m, IP67, zakres: 0 ... +350°C, kabel: 10m SN141 598.90 PLN
Sonda temperatury powierzchni SN164
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/0-1m, zakres: -30 ... +200°C, Ø=18mm, L=6,5mm, kabel: 1m SN164 152.04 PLN
Sonda temperatury powierzchni SN165
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/0-2m, zakres: -30 ... +200°C, Ø=18mm, L=6,5mm, kabel: 2m SN165 163.17 PLN
Sonda temperatury powierzchni SN166
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/0-5m, zakres: -30 ... +200°C, Ø=18mm, L=6,5mm, kabel: 5m SN166 183.56 PLN
Sonda temperatury powierzchni SN167
Sonda temperatury powierzchni Pt1000TG7/0-10m, zakres: -30 ... +200°C, Ø=18mm, L=6,5mm, kabel: 10m SN167 220.65 PLN
Sonda penetracyjna SN168
Sonda penetracyjna Pt1000 2301-220/0-1m, zakres: -30 ... +220°C, kabel: 1m, t63<10s, t99<30s SN168 176.15 PLN
Sonda penetracyjna SN169
Sonda penetracyjna Pt1000 2021-150/0-1m, zakres: -30 ... +150°C, kabel: 1m SN169 235.85 PLN
Sonda opaskowa do rur SN170
Sonda opaskowa do rur Pt1000 PTS350A-2/0, IP65, zakres: -30 ... +130°C, kabel: 2m SN170 159.46 PLN
Sonda temperatury powierzchni SN175
Sonda temperatury powierzchni Pt1000 2031-150/0-1m, zakres: -30 ... +150°C, kabel: 1m SN175 259.58 PLN
Sonda penetracyjna SN178
Sonda penetracyjna Pt1000 2061-200/0-1m, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 1m, t63<10s, t95<15s SN178 361.56 PLN
Sonda penetracyjna SN179
Sonda penetracyjna Pt1000 2061-200/0-2m, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 2m, t63<10s, t95<15s SN179 372.69 PLN
Sonda penetracyjna SN180
Sonda penetracyjna Pt1000 2061-200/0-5m, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 5m, t63<10s, t95<15s SN180 406.06 PLN
Sonda penetracyjna SN181
Sonda penetracyjna Pt1000 2061-200/0-10m, IP67, zakres: -30 ... +200°C, kabel: 10m, t63<10s, t95<15s SN181 461.69 PLN
Sonda opaskowa do rur SN182
Sonda opaskowa do rur Pt1000 PTS350A-5/0, IP65, zakres: -30 ... +130°C, kabel: 5m SN182 181.71 PLN
Sonda opaskowa do rur SN183
Sonda opaskowa do rur Pt1000 PTS350A-10/0, IP65, zakres: -30 ... +130°C, kabel: 10m SN183 220.65 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN185
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/0-1m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 1m, t63<10s, t99<30s SN185 87.15 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN186
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/0-2m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 2m, t63<10s, t99<30s SN186 92.71 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN187
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/0-5m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 5m, t63<10s, t99<30s SN187 107.54 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN188
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TGL40/0-10m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=5,7mm, L=40mm, kabel: 10m, t63<10s, t99<30s SN188 133.50 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN199
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-1m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 1m, t63<10s, t99<30s SN199 70.46 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN200
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-2m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 2m, t63<10s, t99<30s SN200 74.17 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN201
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-5m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 5m, t63<10s, t99<30s SN201 85.29 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN202
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-10m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 10m, t63<10s, t99<30s SN202 105.69 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN203
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-15m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 15m, t63<10s, t99<30s SN203 124.23 PLN
Zanurzeniowa sonda temperatury SN204
Zanurzeniowa sonda temperatury Pt1000 Pt1000TR160/0-20m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, Ø=6mm, L=20mm, kabel: 20m, t63<10s, t99<30s SN204 89.00 PLN
Sonda temperatury SN205
Sonda temperatury Pt1000 z głowicą przyłączeniową PTS380K, IP67, zakres: -30 ... +200°C, Ø=6mm, L=120mm SN205 244.75 PLN
Sonda penetracyjna SN210
Sonda penetracyjna Pt1000 w kształcie litery T 2091-200/0-1m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 1m SN210 377.89 PLN
Sonda penetracyjna SN211
Sonda penetracyjna Pt1000 w kształcie litery T 2091-200/0-2m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 2m SN211 407.98 PLN
Sonda penetracyjna SN212
Sonda penetracyjna Pt1000 w kształcie litery T 2091-200/0-5m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 5m SN212 498.04 PLN
Sonda penetracyjna SN213
Sonda penetracyjna Pt1000 w kształcie litery T 2091-200/0-10m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 10m SN213 648.45 PLN
Sonda korkociągowa SN214
Sonda korkociągowa Pt1000 w kształcie litery T 2071-030/01m, IP67, zakres: -30 ... +80°C, kabel: 1m SN214 621.15 PLN
Sonda kablowa SNP03/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 1m SNP03/0 52.96 PLN
Sonda kablowa SNP06/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 2m SNP06/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP07/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 3m SNP07/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP08/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 4m SNP08/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP09/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 5m SNP09/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP10/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 6m SNP10/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP11/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 7m SNP11/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP12/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 8m SNP12/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP13/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 9m SNP13/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP14/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 10m SNP14/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP15/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 11m SNP15/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP16/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 12m SNP16/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP17/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 13m SNP17/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP18/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 14m SNP18/0 Na telefon
Sonda kablowa SNP19/0
Sonda kablowa, termopara typ K, złącze żeńskie, zakres: -65 ... +200°C, przewód: 15m SNP19/0 Na telefon
Akcesoria dodatkowe
Zasilacz sieciowy A1759
Zasilacz sieciowy 21VDC/1A A1759 116.37 PLN
Zasilacz sieciowy A1940
Zasilacz sieciowy 24VDC/1A A1940 51.35 PLN
Zasilacz na szynę DIN A5948
Zasilacz sieciowy 24VDC/2,5A do montażu na szynę DIN 35mm A5948 335.44 PLN
Zasilacz awaryjny UPS A6963
Zasilacz awaryjny UPS do montażu na szynę DIN 35mm A6963 1323.39 PLN
Zasilacz awaryjny UPS A6966
Zasilacz awaryjny UPS A6966 650.10 PLN
Zapasowy akumulator A7963
Zapasowy akumulator do zasilacza UPS A6963 A7963 760.37 PLN
Zapasowy akumulator A7966
Zapasowy akumulator 12V/7,2Ah do zasilacza UPS A6966 A7966 112.23 PLN
Oprogramowanie Comet Database
Oprogramowanie Comet Database do obsługi, zarządzania i sczytywania danych z wielu czujników CDB 867.75 PLN
Oprogramowanie Database Viewer
Oprogramowanie do wyświetlania danych z czujników, zapisanych w bazie MySQL DBV 284.80 PLN
Czujnik ruchu JS20
Czujnik ruchu z wyjściem stykowym JS20 132.61 PLN
Modem GSM KIT-GSM-M
Zestaw umożliwiający powiadamianie użytkownika o przekroczeniu progów alarmowych oraz do wysyłania danych pomiarowych na zewnętrzny serwer Comet KIT-GSM-M 1069.16 PLN
Detektor zalania LD12
Detektor zalania pomieszczenia, przewód 2,5m LD12 88.11 PLN
Uchwyt montażowy MP012
Uchwyt montażowy na szynę DIN 35mm do rejestratorów MS MP012 59.90 PLN
Uchwyt montażowy MP013
Naścienny uchwyt montażowy do rejestratorów MS MP013 33.38 PLN
Zewnętrzny wyświetlacz MP016
Zewnętrzny wyświetlacz do rejestratorów MS, do połączenia z rejestratorem wymagany jest przewód MP017 MP016 843.81 PLN
Przewód połączeniowy MP017
Przewód połączeniowy pomiędzy rejestratorem a zewnętrznym wyświetlaczem lub modułem przekaźnikowym, długość 0,5m MP017 75.29 PLN
Przewód połączeniowy MP017-10
Przewód połączeniowy pomiędzy rejestratorem a zewnętrznym wyświetlaczem lub modułem przekaźnikowym, długość 10m MP017-10 167.72 PLN
Przewód połączeniowy MP017-5
Przewód połączeniowy pomiędzy rejestratorem a zewnętrznym wyświetlaczem lub modułem przekaźnikowym, długość 5m MP017-5 118.10 PLN
Moduł przekaźnikowy MP018
Moduł przekaźnikowy do rejestratorów MS, 16 wyjść 250V/8A MP018 1244.31 PLN
Uchwyt montażowy MP019
Uchwyt montażowy na szynę DIN 35mm do modułu przekaźnikowego MP019 59.90 PLN
Uchwyt montażowy MP020
Uchwyt montażowy na szynę DIN 35mm do modułu przekaźnikowego MP020 59.90 PLN
Konwerter MP021
Konwerter z RS232 na RS485 w zestawie z zasilaczem, do rejestratorów MS MP021 510.06 PLN
Konwerter z RS485 na USB MP022
Konwerter z RS485 na USB, możliwość obsługi do 32 rejestratorów MP022 340.60 PLN
Konwerter MP023
Konwerter z RS232/422/485 na Ethernet (RJ45) w zestawie z zasilaczem, do rejestratorów MS MP023 1110.81 PLN
Jednostka alarmowa MP026
Zewnętrzna jednostka alarmowa do rejestratorów MS MP026 58.92 PLN
Osłona ochronna MP027
Osłona ochrona na terminale rejestratora MP027 118.10 PLN
Złącze MP030
Złącze RS232 z terminalem MP030 44.28 PLN
Wkrętak MP031
Wkrętak do terminali WAGO 3,5mm MP031 26.52 PLN
Zewnętrzny wyświetlacz MP032
Zewnętrzny wyświetlacz do rejestratorów MS w obudowie ochronnej, w zestawie z przewodem połączeniowym 2m MP032 1025.19 PLN
Obudowa MP033
Obudowa ochronna do rejestratorów MS, IP65, 270 x 570 x 140 mm MP033 289.25 PLN
Szyna DIN MP035
Szyna DIN do montażu zasilacza UPS A6963 i baterii A7963 w obudowie ochronnej MP033 MP035 13.13 PLN
Port Ethernet MP042
Opcjonalny port komunikacyjny Ethernet do rejestratorów MS6x MP042 491.15 PLN
Obudowa z wyświetlaczem MP048
Obudowa ochronna z dodatkowym wyświetlaczem do rejestratorów MS, IP65, 270 x 570 x 140 mm MP048 5331.10 PLN
Router MP052
Router GPRS/EDGE do rejestratorów MS MP052 261.66 PLN
Wejśćie RS485IN
Opcjonalne wejście RS485 do rejestratorów MS6, izolowane galwanicznie, sygnał przypisany do wejścia nr 15 i 16 rejestratora RS485IN 303.85 PLN
Kontaktron SA200A
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron) SA200A 24.03 PLN
Kontaktron SA200A-10
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron), przewód 10m SA200A-10 68.53 PLN
Kontaktron SA200A-2
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron), przewód 2m SA200A-2 32.93 PLN
Kontaktron SA200A-20
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron), przewód 20m SA200A-20 113.03 PLN
Kontaktron SA200A-30
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron), przewód 30m SA200A-30 157.53 PLN
Kontaktron SA200A-5
Czujnik otwarcia/zamknięcia drzwi (kontaktron), przewód 5m SA200A-5 46.28 PLN
Czujnik dymu SD280
Optyczny czujnik dymu w pomieszczeniu SD280 177.11 PLN
Czujnik obecności napięcia SP008
Czujnik obecności napięcia sieciowego, wyjście 0 ... 6VDC SP008 53.40 PLN
Oprogramowanie SWR003
Oprogramowanie do obsługi rejestratorów MS SWR003 551.80 PLN
Router TL-WA5110G do szybkiego podłączenia przetworników z wyjściem Ethernetowym do sieci
Router TL-WA5110G do szybkiego podłączenia przetworników z wyjściem Ethernetowym do sieci TP-LINK-TL Na telefon

Wróć