Formularz zamówienia

Rejestratory

Rejestratory

Rejestratory to przyrządy pomiarowe zapisujące wartości jednej lub kilku wielkości mierzonych, najczęściej w funkcji czasu. Ze względu na sposób zapisu danych produkowane obecnie rejestratory można podzielić na rejestratory mechaniczne, w których zapis przyjmuje formę wykresu np. na taśmie lub tarczy papierowej, oraz rejestratory elektroniczne. W drugiej grupie wyróżnia się rejestratory autonomiczne i systemy rejestracji.

 

Jednym z parametrów charakteryzujących rejestratory jest liczba kanałów, czyli niezależnie rejestrowanych wielkości. Najprostrze rejestratory mają pojedynczy kanał (np. temperatury, ciśnienia). W rejestratorach mechanicznych liczba kanałów rzadko przekracza jeden. Rejestratory elektroniczne w wykonaniu przemysłowym produkowane są w wersjach z nawet kilkudziesięcioma kanałami - tzw. rejestratory wielokanałowe.

 

Niezależnie od liczby kanałów rejestratory mogą posiadać wbudowane czujniki, zarówno wewnętrzne, jak i w postaci sond, lub jedynie wejścia przeznaczone do podłączenie sond zewętrznych. Wejścia te mogą być dedykowane do jednnego tylko rodzaju sond (np. termoparowych sond temperatury), lub też umożliwiać stosowanie sond/czujników generujących określony sygnał prądowy lub napięciwy (tzw. rejestratory wielu parametrów).

Elektroniczne rejestratory autonomiczne

Elektroniczne rejestratory autonomiczne zapisują dane w pamięci półprzewodnikowej, a ich odczytu dokonuje się na komputerze (lub specjalnym urządzeniu) przy użyciu odpowiedniego oprogramowania i interfejsu. Liczba zapisów, jakie mogą przechowywać takie rejestratory zależy od rozmiaru zastosowanej w nich pamięci, z reguły jest to kilka do kilkudziesięciu tysięcy. Standardowo, po zapełnieniu pamięci rejestracja zostaje przerwana, jednak niektóre rejestratory umożliwiają wybór opcji nadpisywania (zastępowania) najstarszych danych. Okres rejestracji jest regulowany i, w zależności od modelu, może wynosić od 0,5 sekundy do 24 godzin. Większość rejestratorów umożliwia ponadto ustawianie dla rejestrowanych parametrów poziomów alarmowych, przekroczenie których sygnalizowane jest optycznie lub akustycznie. Standardowo rejestratory uruchamiane są natychmiast po zaprogramowaniu, jednak część z nich pozwala na start wg kalendarza (opóźniony) lub na żądanie (po naciśnięciu przycisku lub zbliżenia magnesu).

Niektóre rejestratory wyposażone są w wyświetlacz ciekłokrystaliczny, na którym wyświetlane są wartości bieżące lub ostatnio zarejestrowane. Dodatkowo sygnalizowany może być stopień zapełnienia pamięci, stan baterii, stan rejestratora itd. Część rejestratorów autonomicznych współpracuje ponadto z tzw. przenośnikami danych i/lub drukarkami. Przenośniki umożliwiają przenoszenie danych (oraz ich ewentualny podgląd) z rejestratorów do komputera, bez konieczności zdejmowania rejestratorów z miejsca zainstalowania. Drukarki do rejestratorów pozwalają na wydruk danych w postaci tabeli lub wykresu bezpośrednio z rejestratora, bez konieczności podłączania go do komputera.

Systemy rejestracji

Systemy rejestracji mogą tworzyć połączone w sieć rejestratory autonomiczne, rejestrujące określone parametry niezależnie we własnej pamięci, lub nie posiadające pamięci moduły zwane czujnikami, z których dane zapisywane są w rejestratorze centralnym. W obu przypadkach sieć taka dołączona jest do komputera, na którym wykonuje się odczyt i programowanie rejestratorów. Najczęściej stosuje się sieci przewodowe, choć spotyka się również inne rozwiązania (np. komunikacja radiowa). Czujniki i rejestratory mogą mieć wbudowane wyświetlacze LCD. W niektórych systemach rejestracji funkcję wskaźnika pełnią specjalne moduły wyświetlające, co umożliwia instalowanie ich w dobrze widocznym miejscu, niezależnie od umiejscowienia samego czujnika.

Oprogramowanie do rejestratorów, zarówno autonomicznych jak i wchodzących w skład systemu, oprócz odczytu, programowania i startowania, umożliwia wyświetlanie zapisanych danych zarówno w postaci wykresu jak i tabelarycznej. Dane w obu formach można wydrukować na drukarce systemowej.