Formularz zamówienia

Regulatory

Regulatory
Regulatory

Regulatory do zastosowań przemysłowych są obecnie budowane z wykorzystaniem sterowników programowalnych PLC. Sterowniki te zapewniają, dużą liczbę wejść i wyjść różnego rodzaju oraz duże możliwości funkcjonalne. Funkcje sterownika określa sam użytkownik przez odpowiednie zaprogramowanie.

Do prostszych zastosowań stosuje się regulatory o dedykowanej funkcji pomiarowej, wyposażone w wyjścia dwustanowe typu włączony-wyłączony. W zależności od sygnału z czujnika dołączonego do regulatora wyjście zostaje załączone lub wyłączone. Wyjścia mogą sterować urządzeniami wykonawczymi, najczęściej wentylatorami, nagrzewnicami lub zaworami.

Regulatory mogą współpracować z czujnikami różnych wielkości fizycznych. Najczęściej spotykane wielkości to:

  • temperatura i wilgotność powietrza

  • zawartość CO2 i innych gazów

  • ciśnienie powietrza i wody

  • napięcie i prąd elektryczny, moc i energia elektryczna

  • pH, przewodność i Redox cieczy

 

Oprócz wyjść przekaźnikowych regulatory mogą być wyposażone w wyjścia pozwalające na dołączenie ich do systemów sterowania zbudowanych np. ze sterownika PLC lub komputera z odpowiednim oprogramowaniem.

Najczęściej spotykane formy sygnału wyjściowego:

  • napięcie z zakresu 0…5V lub 0…10V (sygnał przesyłany do sterownika PLC)

  • prąd 4… 20 mA lub 0…20 mA (sygnał przesyłany do sterownika PLC)

  • dane cyfrowe w standardzie RS232 (przesyłane do komputera)

  • dane cyfrowe w standardzie RS485 (protokół Modus-RTU)

  • dane cyfrowe w standardzie Ethernet (przesyłane w sieci lokalnej)

Tabela dostępnych wyjść

Parametr/wyjścieRS232RS485EthernetPrzekaźnik
TemperaturaH4331H0430
H4431
H0530
H4531
H0430
H0530
H4331
H4431
H4531
WilgotnośćH3331
H3331P
H6320
H7331
H3430
H3431
H3431P
H3433
H6420
H7430
H7431
H3530
H3531
H3531P
H6520
H7530
H7531
H3020
H3021
H3021P
H3023
H3060
H3061
H3061P
H3331
H3331P
H3430
H3431
H3431P
H3433
H3530
H3531
H3531P
H6020
H6320
H6420
H6520
H7331
H7430
H7431
H7530
H7531
CiśnienieH7331H7430
H7431
H7530
H7531
H7331
H7430
H7431
H7530
H7531
CO2H5321
H5324
H6320
H5421
H5424
H6420
H5521
H5524
H6520
H5021
H5024
H5321
H5324
H5421
H5424
H5521
H5524
H6020
H6320
H6420
H6520
WieloparametroweH6320
H7331
H6420
H7430
H7431
H6520
H7530
H7531
H6020
H6320
H6420
H6520
H7331
H7430
H7431
H7530
H7531