Formularz zamówienia

Przetworniki

Przetworniki

Przetworniki pomiarowe służą do pomiaru różnych wielkości fizycznych. Najczęściej spotykane wielkości to:

 • temperatura i wilgotność powietrza

 • zawartość CO2 i innych gazów

 • ciśnienie powietrza i wody

 • napięcie i prąd elektryczny, moc i energia elektryczna

 • pH, przewodność i Redox cieczy

Sygnał wyjściowy przetwornika reprezentuje wartość mierzonej wielkości. Sygnał ten może mieć różną formę, w zależności od urządzenia lub systemu odbierającego sygnał.

Najczęściej spotykane formy sygnału wyjściowego:

 • napięcie z zakresu 0 … 5V lub 0 … 10V

 • prąd 4 … 20 mA lub 0 … 20 mA

 • impulsy (elektryczne lub zwarcie styków)

 • dane cyfrowe w standardzie RS232 (przesyłane do komputera)

 • dane cyfrowe w standardzie RS485 (protokół Modus-RTU)

 • dane cyfrowe w standardzie Ethernet (przesyłane w sieci lokalnej)

Sygnały z przetworników są najczęściej przesyłane do urządzenia pomiarowego lub komputera w celu wizualizacji i rejestracji, lub do sterowników programowalnych w układach automatyki. Sterowniki wykorzystują te sygnały do sterowania procesem.

Niektóre przetworniki są wyposażone w wyjście przekaźnikowe. Mogą pełnić rolę regulatora dwustanowego, włączającego i wyłączającego urządzenie zewnętrzne w zależności od zmierzonej wartości.

W tabeli poniżej są przedstawione przetworniki z oferty MERA w zależności od mierzonej wielkości i rodzaju wyjścia.

Tabela dostępnych wyjść

Parametr/wyjście4 ... 20mA0 ... 10VRS232RS485EthernetPrzekaźnik
TemperaturaT0110
T4111
P0120
P0132
P4121
P4131
P4141
P4151
P4161
P4171
P4191
P6181
HCC-02Kb
T4211
HCC-02Kb
T0310
T4311
T0410
T4411
T0510
T4511
P8610
P8510
-
WilgotnośćT1110
HCRH-01Kb
HCRH-01Kb----
Wilgotność i temperaturaT3110
T3113
T3113D
T3117
T3117D
T3111
T3111P
Testo 6621
Testo 6651
Testo 6681
T0210
T0213
T0213D
T0211
T0211P
Testo 6621
Testo 6651
Testo 6681
T3311
T3313
T3319
T3319P
T3411
T3413
T3413D
T3417
T3417D
T3419
T3419P
P8631
P8511
P8541
T3510
T3511
T3511P
-
Ciśnienie atmosferyczneT2114T2214T2314T2414T2514-
Ciśnienie absolutneSML 10.0SML 20.0----
Temperatura, wilgotność i ciśnienie atmosferyczne--T7310
T7311
T7410
T7411
T7510
T7511
-
CO2

HD45...
HD46...

HD45...
HD46...
HTC-...
-HD45...
HD46...
-HD45...
HD46...
Wilgotność śladowaTesto 6740----Testo 6721
Moc i energia-----T-VER-E50B2
Przepływ prądu-----CSV-A8
pHBL 931700-----
PrzewodnośćHI 8936-----
RedoxBL 932700-----
Sprężonego powietrzaT-CDI-5200-10S
T-CDI-5400-20S
-----