Formularz zamówienia

Kontrolery procesów przemysłowych

Kontrolery procesów przemysłowych
Kontrolery procesów przemysłowych

Firma Mera sp. z o.o. oferuje Kontrolery procesów przemysłowych firmy Hanna Instruments. Linia przyrządów kontroli procesów przemysłowych firmy Hanna Instruments oferuje różne rozwiązania do sterowania tymi procesami, w których ważne są parametry, takie jak pH, ORP, przewodność, TDS. Sterowniki cyfrowe oferują pełen pakiet funkcji do sterowania procesem z wysokimi poziomami konfiguracji dla parametrów sterowania i pomiarów. Rozwiązania firmy Hanna są zaprojektowane zarówno pod względem dokładności odczytu, jak i bezpieczeństwa procesu sterowania. Dopasowany pin, kontrola czujników, programy czyszczenia, autodiagnostyka, tryb wstrzymania, alarm i system ostrzegania są odpowiedzią na ten sam problem: pomiar i kontrola procesów muszą być wykonywane z punktu widzenia bezpieczeństwa tego procesu.