Formularz zamówienia

Przyrządy dla inspektoratów (PIOR, WIOŚ, PIW, WIW, PSSE)

Aparatura pomiarowa stosowana jest przez liczne inspektoraty i instytucje rządowe do monitorowania prawidłowości procesów, określenia warunków środowiskowych, ustalenia poprawności wskazań innych przyrządów i weryfikacji przekroczenia dopuszczalnych i określonych prawnie, wartości parametrów takich jak temperatura, natężenie dźwięku, oświetlenia i wiele innych.

W większości przypadków,w tego typu aplikacjach, bardzo ważne jest, aby przyrządy były wzorcowane, tzn. wyposażone w świadectwo wzorcowania, potwierdzające poprawność wskazań przyrządów pomiarowych.

Firma Mera sp. z o.o. zaopatruje w aparaturę pomiarową m.in:

  • Stacje Sanitarno Epidemiologiczne
  • Inspektoraty Weterynaryjne
  • Inspektoraty Nadzoru Budowlanego
  • Inspektoraty Ochrony Środowiska
  • Inspektoraty Ochrony Roślin i Nasiennictwa
  • Inspektoraty Farmaceutyczne

i wiele innych instytucji.