Formularz zamówienia

Przyrządy dla farmacji i służby zdrowia

W produkcji leków i szczepionek wymagane jest kontrolowanie i monitorowanie ich warunków wytwarzania, przechowywania oraz podczas transportu.

 

Zgodnie z przepisami producent ponosi pełną odpowiedzialność za jakość produktów i ma obowiązek dokumentowania wyników z przeprowadzonych kontroli. Istotna jest także okresowa walidacja urządzeń do obróbki cieplnej w procesie produkcji oraz urządzeń, w których przechowywane są wytwarzane produkty z wykorzystaniem specjalistycznej aparatury pomiarowej.