Formularz zamówienia

Świadectwo wzorcowania pirometru

Świadectwo wzorcowania pirometru
Numer katalogowy:SW5-A
Cena netto:250.00 PLN

Wzorcowanie pirometru o współczynniku emisyjności ε=0,97 w 3 punktach standardowych +25°C; +90°C; +180°C w laboratorium z akredytacją PCA

» Wzorcowanie i legalizacja przyrządów pomiarowych - poradnik

Wzorcowanie
Świadectwo wzorcowania pirometru
Dodatkowy, kolejny punkt wzorcowania pirometru z zakresu: -15 ... 500°C, w laboratorium z akredytacją PCA DPP-A 90.00 PLN
Sondy i czujniki

Do tego produktu nie oferujemy żadnych dodatkowych sond i czujników.

Akcesoria dodatkowe

Do tego produktu nie oferujemy żadnych akcesoriów dodatkowych.

Wróć