Formularz zamówienia

Przyrządy dla uniwersytetów i jednostek badawczo-rozwojowych

Badania naukowe obejmują bardzo wiele dziedzin życia, a wdrażanie ich wyników w praktyce daje nieocenione korzyści. Istotną dziedziną nauki są badania środowiska, w tym także zmian środowiska spowodowanych przez człowieka.

Wiele z tych badań prowadzone jest przy zastosowaniu rejestracji zmian parametrów w długich okresach czasu.

W tym celu stosowane są rejestratory elektroniczne i przyrządy pomiarowe różnych parametrów środowiskowych.