Formularz zamówienia

Aktualności

Wieloparametrowe sondy jakości wody firmy Eureka Water Probes w ofercie firmy MERA

Wieloparametrowe sondy jakości wody amerykańskiej firmy Eureka Water Probes dołączyły do oferty rejestratorów firmy MERA. Oferują one w jednym zintegrowanym urządzeniu do 6 różnych czujników. Są stosowane do rejestracji danych podczas badania i profilowania, przy wykorzystaniu ręcznego monitora Amphibian2 na miejscu pomiaru lub przesyłają dane pomiarowe za pomocą bezprzewodowych systemów telemetrycznych. Można wykorzystać je do kontroli jakości wód gruntowych, słonej wody zalewowej, monitorowania wód powierzchniowych i zbiorników, monitorowania ujść rzek, do ochrony zlewni i wód źródłowych, monitorowania plaży, spływów wód burzowych, zbiorników retencyjnych, ścieków, wody technologicznej i akwakultury.

Więcej...

BUDOWNICTWO

Budownictwo

FARMACJA I ZDROWIE

Farmacja i zdrowie

BADANIA I ROZWÓJ

Badania i rozwój

ROLNICTWO I METEOROLOGIA

Rolnictwo i meteorologia

SŁUŻBY UTRZYMANIA RUCHU

Służby utrzymania ruchu

SEKTOR SPOŻYWCZY (HACCP)

Sektor spożywczy (HACCP)

TRANSPORT

Transport

WENTYLACJA I CHŁODNICTWO

Klimatyzacja, wentylacja i chłodnictwo

INSPEKTORATY

Inspektoraty (PIW, WIW, WIORIN, GIOŚ, PSSE