Baner Przyrządy pomiarowe
  PRODUKTY
  
  BRANŻE


Przyrządy pomiarowe wieloparametrowe

Miernik do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza

Uniwersalny przyrząd do pomiarów parametrów wentylacji i jakości powietrza w pomieszczeniach.

Cena netto: od 1997,00 zł - 435-1

Miernik do pomiarów parametrów natężenia światła, dźwięku, temperatury i wilgotności

Wielofunkcyjny miernik do pomiaru światła, dźwięku, temperatury i wilgotności.

Cena netto: 480,00 zł

Mierniki pH, przewodności (ORP), jonów (ISE), zasolenia i inne

Kompaktowy, wodoszczelny konduktometr, nadający się do pomiarów terenowych.

Cena netto: 908,00 zł

Przenośne mierniki pH, napięcia elektrody w mV, potencjału REDOX (ORP) w mV oraz temperatury.

Cena netto: od 1225,00 zł

Przenośne przyrządy do pomiaru i rejestracji konduktancji, TDS, zasolenia i temperatury

Cena netto: od 1225,00 zł

Przenośne mierniki wykonujące pomiar pH, przewodności (ORP) i jonów (ISE)

Cena netto: od 4103,00 zł

Laboratoryjne mierniki pH, ISE, EC

Laboratoryjne przyrządy do pomiaru pH, Redox i temperatury.

Cena netto: od 2118,00 zł

Laboratoryjne, precyzyjne pH-metry stacjonarne dokonują i rejestrują pomiary pH/ORP oraz temperatury.

Cena netto: od 2255,00 zł

Mierniki pH, Redox i temperatury z funkcja GLP i buforami własnymi.

Cena netto: od 2558,00 zł

Laboratoryjny, stacjonarny miernik do pomiaru pH i przewodności (EC). Posiada 5-punktową kalibrację z możliwością wyboru wzorca klienta oraz zapewnia diagnostyczny system kontroli kalibracji CAL CHECK w elektrodzie pH.

Cena netto: 9295,00 zł

Laboratoryjne, stacjonarne mierniki do pomiaru pH i jonów (ISE). Posiadają 5-punktową kalibrację z możliwością wyboru wzorca klienta oraz zapewnia diagnostyczny system kontroli kalibracji CAL CHECK w elektrodzie pH.

Cena netto: od 7095,00 zł

Mierniki przeznaczone do wykonywania wysokiej dokładności pomiarów, zarówno w warunkach laboratoryjnych jak i w trudnych warunkach przemysłowych.

Cena netto: od 3300,00 zł

Konduktometry i kolorymetry (fotometry) laboratoryjne

Laboratoryjny konduktometr zgodny z USP 645 z kolorowym ekranem graficznym matrycowym i zaawansowanymi funkcjami

Cena netto: od 9350,00 zł

Wodoszczelny, przenośny konduktometr z ekranem graficznym, skalami zasolenia i czystej wody zgodnymi z USP 645

Cena netto: od 7150,00 zł

Wielofunkcyjny kolorymetr laboratoryjny do pomiaru jakości wody.

Cena netto: od 4373,00 zł

Wielofunkcyjny kolorymetr laboratoryjny do pomiarów wód ściekowych.

Cena netto: od 4318,00 zł

Wieloparametryczne mierniki do badania jakości wody

Wieloparametryczny, przenośny miernik wysokiej technologii do pomiarów jakości wody .

Cena netto: od 12100,00 zł

  Mapa strony ↑ Do góry 

>> Zobacz również:
Rejestrator temperatury do lodówki