Baner Przyrządy pomiarowe
  PRODUKTY
  
  BRANŻE


pH-metry i konduktometry

Strona główna - Przyrządy pomiarowe - pH-metry i konduktometry


pH-metr (pehametr) służy do pomiaru pH, charakteryzującego odczyn badanej substancji. Jego działanie opiera się na pomiarze napięcia pomiędzy dwiema elektrodami: tzw. szklaną (zakończoną specjalną bańką), zanurzoną w roztworze badanym i wzorcową, stale zanurzoną w roztworze o znanym pH. Napięcie to jest proporcjonalne do różnicy pH pomiędzy obydwoma roztworami. Zazwyczaj obie elektrody są ze sobą zintegrowane. Na wynik pomiaru istotny wpływ ma temperatura, stąd konieczna jest kompensacja jej wpływu.

Konduktometr to przyrząd stosowany do pomiaru przewodności roztworów. Konduktometry znajdują zastosowanie przy orientacyjnych pomiarach zanieczyszczenia (np. wody), pomiarach zasolenia oraz np. w miareczkowaniu konduktometrycznym.

Firma MERA jest dystrybutorem pH-metrów przeznaczonych do pomiaru pH cieczy i produktów spożywczych takich jak mięso, serwatka, soki (do stosowania m.in. w systemie HACCP), kieszonkowe testery pH dla przemysłu a także laboratoryjne mierniki wielofunkcyjne o bardzo dużej dokładności i szerokim zakresie pomiarowym. Większość oferowanych przez firmę MERA pHmetrów wyposażona jest w funkcję automatycznej kompensacji temperatury, co zwiększa dokładność pomiarów i eliminuje ryzyko wystąpienia błędów.

pH-metry oferowane przez firmę MERA znajdują zastosowanie przy:

  • pomiarze pH w środowisku (woda, ścieki, gleba)
  • neutralizacji kondensatu (ogrzewnictwo, kotły kondensacyjne)
  • pomiarze pH w sektorze przemysłowym (np. wartość pH smaru)
  • przy produkcji (np. kosmetyków)
  • pomiarze pH w przemyśle spożywczym (np. pomiar pH serwatki, soku, mięsa itp.)

Aby otrzymać więcej informacji - kliknij wybrane zdjęcie

pH-metr ektroniczny do mięsa i jego przetworów oraz produktów o konsystencji półstałej
»więcej

Wodoszczelny pehametr do mięsa z funkcją pomiaru temperatury, ze specjalną sondą do mięsa
»więcej

pH-metry do pomiaru pH cieczy (206PH1) i produktów o konsystencji półstałej (206PH2)
»więcej

Kieszonkowe mierniki do pomiaru pH, redox i temperatury
»więcej

Cena netto:
1059,00 zł

1354,00 zł - zestaw z buforami

Cena netto: 2398,00 zł

Cena netto:
507,00 zł
- 206PH1
841,00 zł - 206PH1 w zestawie
902,00 zł - 206PH2
1254,00 zł - 206PH2 w zestawie

Cena netto: 660,00 zł - HI 98120
890,00 zł - HI 98121

Tester do pomiaru pH gleby oraz pomiaru pH płynów (np. pasz) idealny do pracy zarówno w terenie jak i w warunkach laboratoryjnych
»więcej

pH-metr elektroniczny do bezpośredniego pomiaru pH gleby
»więcej

Profesjonalne mierniki wykonujące pomiar pH, przewodności (ORP) i jonów (ISE)
»więcej

Przenośne mierniki pH, napięcia elektrody (mV), potencjału REDOX (ORP) oraz temperatury
»więcej

Cena netto: 949,00 zł

Cena netto: 2049,00 zł

Cena netto: od 4562,00 zł

Cena netto: od 1113,00 zł
Cena nie obejmuje sondy

Tester do pomiaru pH skóry
»więcej

Miernik do pomiaru pH i temperatury skóry
»więcej

Miernik do pomiaru pH, temperatury i mV
»więcej

Miernik do pomiaru pH i temperatury
»więcej

Cena netto: 1004,00 zł

Cena netto: 2296,00 zł

Cena netto: 2296,00 zł

Cena netto: 449,00 zł - HI 98127
512,00 zł - HI 98128

Miernik do pomiaru pH, temperatury i mV
»więcej

Miernik do testowania ORP.
»więcej

Wieloparametryczny,profesjonalny przyrząd do kontroli jakości wody.
»więcej

Cena netto: 248,00 zł - HI 98107
271,00 zł - HI 98108

Cena netto: 517,00 zł

Cena netto: 6825,00 zł

Naścienne mierniki pH, TDS, EC, Redox

Wodoszczelny, naścienny miernik do monitorowania pH i temperatury
»więcej

Naścienny miernik do monitorowania pH, TDS i temperatury
»więcej

Wodoszczelne, naścienne przyrządy do monitorowania pH, EC, TDS i temperatury
»więcej

Wodoszczelny, naścienny miernik do ciągłego pomiaru pH i Redox
»więcej

Cena netto: 555,00 zł

Cena netto: 1074,00 zł

Cena netto: 960,00 zł

Cena netto: 868,00 zł

Laboratoryjne mierniki pH, ISE, EC

Laboratoryjne przyrządy do pomiaru pH, Redox i temperatury
»więcej

Laboratoryjne, precyzyjne pH-metry stacjonarne z funkcją rejestracji pH, ORP oraz temperatury
»więcej

Mierniki pH, ISE, mV, i temperatury do wykonywania dokładnych pomiarów w warunkach laboratoryjnych jak i w trudnych warunkach przemysłowych
»więcej

Laboratoryjne, stacjonarne mierniki do pomiaru pH i jonów (ISE) z diagnostycznym systemem kontroli kalibracji CAL CHECK™ w elektrodzie pH
»więcej

Cena netto: od 2062,00 zł

Cena netto: od 2468,00 zł

Cena netto: od 3530,00 zł

Cena netto: od 5737,00 zł

Laboratoryjny, stacjonarny miernik do pomiaru pH i przewodności (EC) z diagnostycznym systemem kontroli kalibracji CAL CHECK™ w elektrodzie pH
»więcej

Lekki i cienki miernik do pomiaru pH, przewodnictwa i rozpuszczonego tlenu.
»więcej

Cena netto: 8606,00 zł

Cena netto: 2095,00 zł

Roztwory do kalibracji

Roztwory buforowe pH 4.01 do kontroli kalibracji
»więcej

Roztwory buforowe pH 7.01 do kontroli kalibracji
»więcej

Roztwory buforowe pH 10.01 do kontroli kalibracji
»więcej

Roztwory buforowe pH 4.01 lub pH 7.00 firmy TESTO

Cena netto: od 61,00 zł

Cena netto: od 61,00 zł

Cena netto: od 61,00 zł

Cena netto: 59,00 zł

  Mapa strony ↑ Do góry 

>> Zobacz również:
Rejestrator temperatury do lodówki