Formularz zamówienia
Dział Sprzedaży:
Grzegorz Heszen  gheszen@mera-sp.com.pl
Kierownik Działu Sprzedaży (stacje meteorologiczne, systemy pomiarowe):
Piotr Rodak 22 535 16 61 prodak@mera-sp.com.pl
Laboratorium wzorcujące:
Roman Berliński 519 057 753 rberlinski@mera-sp.com.pl
Stan realizacji zamówień i serwis
Wiktor Kozłowski 22 535 16 60 logistyk@mera-sp.com.pl
Prezes
Janusz Rudnik 22 535 16 65 jrudnik@mera-sp.com.pl
Księgowość
Marianna Szpunar 22 535 16 66 ksiegowosc@mera-sp.com.pl